Větší množství aerosolů ve stratosféře zpomaluje globální oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální zatemňování, Vydáno dne: 24.07.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011070008

Podle vědecké studie, kterou 21. července 2011 zveřejnil časopis Science, došlo v letech 2000 až 2010 k výrazným změnám koncentrace aerosolů ve stratosféře. Ze satelitních i pozemních měření vyplynulo, že se množství aerosolových částic v uvedeném období zvyšovalo o 7 procent za rok. Příměsi ve stratosféře mají ochlazující účinek na klima a v uplynulém desetiletí omezily globální oteplování přibližně o jednu čtvrtinu až třetinu (asi o 0,07 stupně Celsia). Příčina pozorovaných změn není dosud plně objasněna. Obecně je vysvětlována jednak lidskou činností - významná je například role oxidu siřičitého (spalování uhlí v uhelných elektrárnách) - jednak i přírodními procesy, jako jsou sopečné erupce. Diskutuje se také o vlivu oblaků pyrocumulus, které transportují částice ze spodních vrstev atmosféry do stratosféry.

Uhelná elektrárna Tahkoluoto ve Finsku "Od roku 2000 zpomalovaly stratosférické aerosoly průběh globálního oteplování," řekl John Daniel, spoluautor studie a fyzik Laboratoře výzkumu systémů Země (Earth System Research Laboratory, ESRL) při americkém Národním úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). "Množství stratosférických aerosolů roste překvapivě rychle, v poslední dekádě se téměř zdvojnásobilo. Zvýšení koncentrace od roku 2000 mělo ochlazující účinek o 0,1 wattu na metr čtvereční, tedy dost na to, aby to kompenzovalo část z oteplovacího účinku oxidu uhličitého ve stejném období - o 0,28 wattu na metr čtvereční."

Nový výzkum vnáší nejistotu do prognóz vývoje podnebí v 21. století. Předpovědi jsou postavené na klimatických modelech, které tento faktor víceméně opomíjejí. Je jasné, že pokud se bude koncentrace aerosolů i nadále zvyšovat, globální oteplování nebude mít tak rychlý průběh, jako kdyby došlo k opačnému posunu.

"Atmosférické aerosoly jsou větším hráčem, než jsme si mysleli," pokračoval Daniel. "Poslední dekáda nám ukázala, že není třeba velkých sopečných erupcí k tomu, aby byly důležitým faktorem pro klima.


Zdroje:
- Science Magazine (21.07.2011, The Persistently Variable “Background” Stratospheric Aerosol...)
- NOAA (21.07.2011, NOAA study: Increase in particles high in Earth’s atmosphere has offset some...)
- Infomet (24.07.2011, Studie NOAA: Nárůst počtu aerosolů v atmosféře zbržďuje globální oteplování)
- Scientific American (22.07.2011, Stratospheric Pollution Helps Slow Global Warming)
- The Australian (22.07.2011, Man-made pollution reflects sun)
- BBC News (21.07.2011, More sulphur trails from the stratosphere)