Systémová chyba

Autor: Martin Škapík, Rubrika: Zdraví, Vydáno dne: 27.06.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011060008

Úvaha Martina Škapíka, koordinátora a analytika projektu Řetěz lásky k dětem Tomáše Hanáka a odborných garantů. Tento projekt je zaměřen na prosazování ochrany dětí před závislostí na tabáku.

Celý problém naší komunity spočívá v propojení tabákových firem a farmaceutického průmyslu. Výrobci cigaret vyvolávají v dětech i dospělých nemoci a dělají z nich zákazníky farmaceutických firem. Tak se ve společnosti udržuje skepse, nemoci, invalidita a předčasné umírání. Úspěšnost podnikání je v systému pochopitelně vyjádřena udržitelným ziskem. Tabákový i farmaceutický průmysl generuje zisk nikoliv ze zdravé společnosti, ale naopak ze společnosti ve všech ohledech nemocné. Pokud by děti přestaly kouřit, zkrachuje tabákový průmysl. Ovšem stejně by zkrachoval i ten farmaceutický, pokud by lidé byli zdraví, byť i na základě používání farmak.

Obrázek Je zde tedy generována obrovská poptávka po dlouhodobě závislých ze strany tabákového průmyslu a po dlouhodobě nemocných ze strany farmaceutického průmyslu. Farmaceutické firmy pochopitelně tvoří zisk z dlouhodobého odbytu léčiv u nejdražších, chronických a onkologických onemocnění, nikoliv z jednoduché efektivní léčby či dokonce prevence.

V důsledku toho vymíráme, protože se zde přirozeně ustavila systémová anomálie, která prakticky neumožňuje jakýkoliv rozumný vývoj v oblasti zdraví, rodiny, delšího dožití a menšího stresového zatížení.

Statistiky navíc ukazují, že jak tabákové výrobky, tak farmaka nejsou jen v čele nejvýdělečnějších odvětví, ale i v čele příčin úmrtnosti. Tabákové drogy, (do kterých jsou navíc bez absence jakékoliv kontroly přidávány stovky dalších chemických látek, tzv. "aditiv",) jsou primární samostatnou příčinou neplodnosti, úmrtnosti ve společnosti, a to nejen u kuřáků, ale skrze generační přesah a sociální vazby i u nekuřáků. Rovněž farmaceutické výrobky způsobují (i při správné indikaci) velmi vysoký počet úmrtí. Tabákové drogy jsou navíc příčinou vzniku dalších nelegálních drogových závislostí.

Z pohledu kapitálové a podnikatelské úspěšnosti není přitom v dějinách zaznamenaná úspěšnější dvojice, než je tabákový a farmaceutický průmysl. Tedy obchodování jak s výrobky tabákového průmyslu vyvolávajícími nemoce a utrpení, tak i obchodování při dlouhodobé, často neefektivní léčbě, kdy jsou lidem prodávány další drogy. Lepší dvojici v negativním slova smyslu si lze už jen těžko představit.

Z pohledu rozumnosti a práva na život se však střetáváme s patologickým kruhem iniciace drogové závislosti na tabákových výrobcích, která generuje bezpočet dalších závislostí na farmaceutických výrobcích skrze desítky často nejzávažnějších a pro systém také nejdražších onemocnění. Tak se zastavuje zdravý vývoj našich dětí, jejich společenské uplatnění, možnost založení zdravé rodiny a početí zdravých dětí. To vše se děje v systému, kde je deklaratorně, ústavně, zdraví občanů, zejména potom dětí, nejcennější požadovanou podmínkou přežití. A ochrana dětského zdraví je přímo požadavkem ústavy, viz judikát.
"Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní."
Nález Ústavního soudu ÚS 459/03.
Ve vzájemných politických a občanských půtkách jsme až dosud přehlíželi tento zdrcující vývoj podnikatelské soutěže. Odpovědí nám jsou jednak ztráty v řádu desítek až stovek miliard korun ve státním rozpočtu ročně, zejména skrze systém zdravotní péče, a také neudržitelnost nikoliv jen prosperity ale obecně životaschopnosti národa. Tak tragické je toto opomenutí, které generuje následně i další. Pokud to nevyřešíme, nelze učinit jakoukoliv zdravotní, sociální či důchodovou reformu, protože důchodce by opravdu neměl kdo živit vzhledem k faktu, že vymíráme v důsledku odklonu systému od rozumnosti, spokojenosti a vzdělávání. Nepředpokládaná systémová chyba podnikatelské soutěže nás přesměrovala k distribuci nemocí, závislosti, skepse, beznaděje a smrti.


Martin Škapík
http://www.retezlasky.cz/