Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 01.06.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011060001

Ministerstvo zemědělství v čele s Ivanem Fuksou (ODS) chce řešit rychlé mizení orné půdy v České republice. Vodní a větrnou erozí je postiženo 45 procent rozlohy orné půdy a podle posledních analýz by mohlo z polí ročně zmizet až 21 miliónů tun ornice, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Podle odborníků už nejúrodnější oblasti na jižní Moravě a v Polabí přišly na mnoha místech o veškerou svrchní půdní vrstvu. V důsledku bezohledného hospodaření klesá úrodnost půdy i její tržní hodnota. Od 1. července začnou na erozně ohrožených půdách platit přísnější pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC (Dobrého zemědělského a environmentálního stavu). Ministr Fuksa tvrdí, že je to jeho zásluha, pravdou však je, že ministerstvo k tomuto kroku přistoupilo až po hrozbě tvrdých sankcí ze strany EU. Podle orgánů EU český stát toleruje devastaci zemědělské půdy. Česku hrozila miliardová pokuta, po slibech a ujišťování českých vyjednavačů by ale ale případná pokuta neměla přesáhnout částku 180 milionů korun.

Eroze půdy - ilustrační obrázek "Fenomén eroze považujeme opravdu za alarmující. Podle našich analýz by mohlo v krajním případě z polí zmizet až 21 milionů tun ornice ročně, to znamená škodu 4,3 miliardy korun. To jsou jednak velké peníze, ale co je horší, takto degradovaná půda potřebuje mnoho desítek či dokonce stovek let k tomu, aby regenerovala a dostala se do původního stavu," konstatoval ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík.

"V socialistických dobách došlo k masivnímu odstraňování historických krajinných prvků, ruku v ruce se scelovaly velké lány, po kterých voda teče o poznání rychleji, začaly se pěstovat pro určité lokality nevhodné plodiny, které riziko eroze zvyšují, a na mnoha místech se prosadil také nevhodný způsob obdělávání," prohlásil ministr Fuksa. Opomněl ovšem dodat, že po roce 1989 ke zlepšení nedošlo. Naopak. "Z jednoho hektaru půdy může v některých lokalitách voda odnést až 40 tun ornice. To znamená, že se výrazně sníží kvalita půdy pro zemědělské hospodaření a na území s velkou vodní erozí nelze dosahovat dostatečně vysoké hektarové výnosy hospodářských plodin," dodal ministr.

V boji proti erozi jsou nejúčinnějšími nástroji kromě správného hospodaření také obnova krajiny s návratem mezí, remízků či mokřadů a zrychlení pozemkových úprav. Cestou k nápravě je dobré hospodaření a obnova krajiny v jejím původním smyslu. Pravidla pro šetrnější hospodaření budou uplatňována od 1. července na přibližně 15 % z celkové rozlohy orné půdy. Toto opatření je nejen v zájmu celé společnosti, ale i v zájmu samotných zemědělců.

"Krajinné prvky, jako jsou remízky, meze, aleje, mokřady či biokoridory, do krajiny dokážeme vracet pomocí pozemkových úprav, které představují ucelený systém v boji proti erozi a současně logickou prioritu ministerstva. Pozemkové úpravy se výrazně podílejí na nápravě stavu půdy a krajiny a jsou nástrojem, bez kterého se problém eroze nedá smysluplně řešit," uzavřel Jaroslav Vítek, ředitel Ústředního pozemkového úřadu.


Zdroje: Ministerstvo zemědělství, (2), ČT24