Soudný den, který se nekonal, ale ještě se možná bude konat

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Proroctví, vize, Vydáno dne: 22.05.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011050003

Americký evangelikální kazatel Harold Camping, jehož předpověď Soudného dne a konce světa vzbudila velkou pozornost a zájem sdělovacích prostředků, to stále nevzdává. Ve svém prohlášení v pondělí 23. května vysvětlil, že 21. května nastal jen "duchovní" soudný den a ten opravdový "fyzický", kdy bude zničen celý vesmír, přijde na řadu 21. října 2011. Samozvaný prorok a vzděláním stavební inženýr šíří své poselství prostřednictvím sítě rozhlasových stanic Family Radio a z finančních prostředků svých stoupenců zaplatil také masivní reklamní kampaň, jejíž součástí bylo i využití více než 5 tisíc bilboardů po celém světě. Rozdány byly více než dva miliony letáků. Lidé, kteří mu uvěřili, se museli v sobotu vyrovnávat s pocity smutku a rozčarování, nyní však mají novou naději, mohou znovu věřit tomu, že se konce světa přece jen dočkají.

Předpověď Soudného dne 21. května 2011 byla šířena prostřednictvím křesťanského rádia, bilboardů, transparentů i nápisů na vozidlech. Camping jeden konec světa předpovídal už v září 1994, ale později, když tento termín minul, tvrdil, že se spletl ve výpočtech. "Soudný den nastane 21. května 2011, Bible to garantuje," hlásal s neochvějnou jistotou devětaosmadesátiletý stařec a poukazoval na skryté poselství Písma. 21. května mělo podle jeho výpočtů uplynout přesně 722 500 dnů od ukřižování Ježíše Krista a rok 2011 prý dělí přesně 7 tisíc let od potopy světa. Celou planetou mělo otřást obrovské zemětřesení, věřící měli být vytrženi do nebe a nevěřící hříšníci zažívat přechodné pětiměsíční období. Definitivní konec světa každopádně nastane 21. října 2011, o tom není pochyb. Rozhodnutí prý už padlo.

"Milosrdný a soucitný Bůh ušetřil lidstvo od pětiměsíčního pekla, takže apokalypsa bude trvat mnohem kratší dobu," tvrdí Camping.

Zástupci většiny křesťanských církví předpovědi amerického "proroka" odmítli nebo výslovně odsoudili. Komentátoři při této příležitosti dodávají, že velké očekávání vzbuzuje i datum 21. prosince 2012, kdy končí mayský kalendář.


Zdroje: Family Radio, Wikipedia, (2), CBC.ca, České noviny, (2)