Rok 2010 byl v ČR studený a deštivý

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 04.02.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011020001

Zatímco v globálu byl rok 2010 mimořádně teplý, v České republice platil spíše opak. Průměrná teplota v loňském roce byla jen 7,2 stupně Celsia, což je o 0,3 stupně pod dlouhodobým normálem (1961-1990). Největší záporná odchylka byla dosažena v kraji Karlovarském (-1,1 st.C), největší kladnou odchylku měl kraj Královéhradecký (+0,3 st.C). Velmi studený byl v ČR prosinec (odchylka -3,9 st.C) a také leden (odchylka -2,2 st.C). Nejteplejší byl červenec (odchylka +3,1 st.C). Relativně teplý byl i listopad (odchylka +2,3 st.C).

Rok 2010 byl velmi deštivý, spadlo v průměru 871 milimetrů srážek, což je 129 procent normálu (1961-1990). Největší anomálie byla zaznamenána v srpnu (spadlo 192 procent normálu). Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

Zdroj: ČHMÚ