Ohlédnutí za suchem v Amazonii - srovnání satelitních fotografií, grafy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sucho a šíření pouští, Vydáno dne: 15.12.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010120006

Extrémní sucho, které letos trápilo obyvatele Amazonie, je pomalu u konce. V listopadu začalo období dešťů, které by mělo trvat až do května. I přes postupné zlepšování situace je však deficit srážek stále zřejmý. Zajímavé srovnání nabízejí satelitní fotografie družice Terra. Ty ukazují řeku Río Negro, jak se jevila při pohledu z vesmíru 9. prosince 2008 a 10. prosince 2010.

Koncem října jsme psali o tom, že u přístavu Manaus naměřili hydrologové historicky nejnižší stav vody v řece při výšce hladiny 13,63 metru. Nedostatek pitné vody a potravin poznamenal životy desítek tisíc obyvatel v oblasti. Výrazně se také zvýšil počet lesních požárů. Další vývoj je nejistý, některé studie upozorňují na možnost dramatických klimatických změn a místní obyvatelé jim po zkušenostech posledních let dávají za pravdu.

Orientační mapa Amazonky a jejího přítoku Río Negro Rosie Fisherová z amerického Národního centra pro výzkum atmosféry (NCAR) připustila, že se ještě nedávno dívala na všechny apokalyptické scénáře se skepsí. Modelové projekce vesměs nesignalizovaly, že by do poloviny tohoto století mohlo dojít k významnějším změnám v množství a rozložení srážek v Amazonské nížině. O to větší byl její šok, když si prohlížela mapy se srážkovými úhrny v Amazonii v letošním roce. Připadala si, jako by se právě dívala na extrémní variantu nějaké klimatické projekce. Jenomže to nebyl modelový scénář ale realita. Do listopadu spadla jen necelá polovina dlouhodobého srážkového průměru.

"Jsem z toho opravdu velice znepokojená," řekla Fisherová.

Význam amazonského deštného pralesa není třeba připomínat. Kromě mnoha jiných funkcí ovlivňuje i klimatický systém a je obrovským rezevoárem uhlíku. Za normálních okolností, kdy je podnebí v Amazonii vlhké, vstřebávají stromy přibližně dvě miliardy tun atmosférického uhlíku za rok. Mýcení lesů a sucho mají opačné důsledky. Podle odborných studií byla Amazonie kvůli suchu v roce 2005 větším zdrojem oxidu uhličitého než průmysl v Evropě a Japonsku dohromady.

"Na to, aby se změnil klimatický systém na Zemi, nemusí nutně dojít k velké katastrofě v Amazonii. Stačí jen, když přijdeme o funkci lapače uhlíku," podotkl Oliver Phillips z univerzity v Leedsu.


Río Negro, 9.12.2008

Río Negro, 10.12.2010
Srovnání satelitních fotografií z prosince 2008 a 2010. Rozdíly jsou zřejmé.


Stav vody na Río Negro v Manaus, do 10.12.2010

Stav vody na Río Negro v Manaus, do 10.12.2010
Stav vody na řece Río Negro v Manaus podle hydrologických měření v letech 1902 až 2010. Rok 2010 (do 10.12.2010) je vyznačen modrou křivkou (na horním grafu) a zelenou křivkou (na spodním grafu).


Odchylky srážkových úhrnů za období od srpna do října 2010

Odchylky srážkových úhrnů v listopadu 2010
Odchylky srážkových úhrnů za období od srpna do října 2010 (nahoře) a v listopadu 2010 (dole) - v procentech normálu. (NOAA)


V korytě řeky Río Negro byly objeveny prastaré rytiny

Prastaré rytiny nalezené nedaleko města Manaus v Brazílii Nedostatek vody v Río Negro na přelomu října a listopadu zpřístupnil místa, která se jindy nacházejí pod vodní hladinou. K všeobecnému překvapení byly na kamenech v korytě řeky nalezeny zvláštní rytiny (tváře, spirály, kruhy, apod.). Podle předběžných odhadů archeologů jsou pozůstatkem neznámé kultury, která tento prostor obývala někdy před třemi až sedmi tisíci lety. V okolí města Manaus byla už dříve nalezena keramika pocházejí z období kolem přelomu letopočtu.

"Nález rytin ukazuje, že tato oblast byla osídlena mnohem dříve, než jsme si dosud mysleli," řekla archeoložka Helena Limová z Amazonské univerzity.

"Vždycky tady byla představa, že Amazonie nebyla osídlená. To však není správná hypotéza. Na mnoha místech jsme už objevili důkazy o osídlení," konstatoval Eduardo Neves, prezident Brazilské archeologické společnosti (SAB).


Zdroje:
- NASA Earth Observatory (11.12.2010, Brazil’s Negro River Reaches Record Low)
- CPRM (25.10.2010, O Rio Negro Atingiu a Vazante Máxima Histórica de 13,63 Metros)
- CPRM (10.12.2010, Monitoramento Hidrológico 37/2010)
- Reuters (29.11.2010, Special report - Weird weather leaves Amazon thirsty)
- Acritica.com (09.11.2010, Seca traz raridades)
- The Guardian (10.11.2010, Stone age etchings found in Amazon basin as river levels fall)
- Novinky (26.11.2010, Amazonii sužuje nebývalé sucho, uhynulé ryby kontaminovaly pitnou vodu)
- Novinky (18.11.2010, Sucho odkrylo sedm tisíc let staré rytiny na dně brazilské řeky Rio Negro)