Evropský parlament je znepokojen úbytkem včel, požaduje nápravu

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 30.11.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010110021

Úmrtnost včel v Evropě neustále roste a počet včelařů se stále snižuje, varuje Evropský parlament. Obojí přitom může mít vážný dopad na produkci potravin, neboť naprostá většina rostlin a plodin musí být opylená včelami. Poslanci proto chtějí, aby Evropská unie více podporovala včelaře a pamatovala na ně i při reformě společné zemědělské politiky.

"84 procent rostlinných druhů pěstovaných v Evropě a 76 procent produkce potravin je závislých na opylování včelami," stojí v usnesení, které 25. listopadu 2010 schválil Evropský parlament. Poslanci vyzvali Evropskou komisi, aby v rámci společné zemědělské politiky po roce 2013 podporu včelařství posílila. Konkrétně by přitom měla revidovat stávající legislativu a zvýšit finanční podporu i investice do výzkumu.

Včela medonosná "Obtížné podmínky v oblasti marketingu, kolísání cen a vysoká úmrtnost včel, to jsou jen některé z faktorů, které ohrožují včelařství v Evropě," prohlásil při úterní debatě na toto téma zpravodaj návrhu italský europoslanec Paolo De Castro. Jeho lucemburská kolegyně Astrid Lullingová, která se podílela na vypracování usnesení, dodala: "Včely jsou důležité pro kvalitu našeho života. Proto je naléhavě nezbytné stanovit komplexní politiku, která by pomohla zajistit dostatek včel a včelařů v Evropě a zabránila jejich úbytku."

Ve svém usnesení poslanci také doporučují zpřísnit pravidla pro označování a kontrolu medu, podpořit další výzkum úmrtnosti včel a začlenit nemoci včel do veterinární politiky EU.

Zároveň pak žádají Komisi, aby připravila akční plán na boj s úmrtností včel, který by mimo jiné podporoval "trvale udržitelné zemědělské postupy, jež prospívají opylovačům". Kromě toho by Komise měla zachovat a dále vylepšit stávající programy na podporu včelařství, jejichž platnost vyprší v roce 2012.


Označování medu

Med "40 procent evropského trhu s medem závisí na dovozu," upozornili poslanci. Komise by proto podle nich měla změnit pravidla pro označování původu medu tak, aby na etiketách nebylo možno uvádět zavádějící informace. To se týká především směsí medů, které pocházejí z EU i ze třetích zemí.

Kromě toho je podle EP zapotřebí sladit i hraniční kontroly, a to zejména v případě dovozů ze třetích zemí, protože "dovoz medu nízké kvality, jeho falšování a náhražky narušují trh a vyvíjejí stály tlak na ceny a výslednou kvalitu medu na vnitřním trhu EU".

V případě medu pak poslanci také navrhují, aby název každého výrobku, který obsahuje med, na tuto skutečnost poukazoval jen tehdy, pokud z medu bude pocházet alespoň 50 procent obsaženého cukru.


Lepší kontrola nemocí včel

Poslanci doporučují upravit evropskou veterinární politiku, aby umožnila účinněji kontrolovat nemoci včel (jaké způsobují například roztoči rodu Varroa) a usnadnila také dostupnost veterinárních léčiv.


Nezávislý výzkum a informace pro veřejnost

Komise by měla podle poslanců podporovat nezávislý a urychlený výzkum úhynu včel a zajistit, aby byly zveřejněny veškeré údaje o tom, jaké účinky mají na specifické druhy včel přípravky na ochranu rostlin či geneticky modifikované plodiny.


Tisková zpráva, Evropský parlament, 25.11.2010, redigováno


Zdroj: Evropský parlament (25.11.2010, Zachraňme včely v Evropě, volá Evropský parlament)