Arktickému ekosystému hrozí kolaps, snižme koncentraci oxidu uhličitého na 350 ppm, žádají vědci a ochránci zvířat

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 16.09.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010090012

Rychlé klimatické změny v Arktidě, kde rozloha mořského ledu každoročně klesá hluboko pod průměr předchozích desetiletí, neohrožuje jen lední medvědy, jak se někteří lidé možná domnívají. Dokument vypracovaný autory z amerického Centra pro biologickou diverzitu (Center for Biological Diversity, CBD) a mezinárodní organizace na ochranu volně žijících zvířat Care for the Wild International (CWI) uvádí, že globální oteplování ohrožuje existenci nejméně 17 druhů živočichů. Kromě ledního medvěda čelí stále větším problémům i mrož lední, tuleň grónský nebo liška polární.

Medvěd lední (Ursus maritimus) - samice s mláďaty Globální oteplování má v Arktidě rychlejší průběh než jinde na Zemi. Například na Aljašce se průměrné teploty zvýšily v posledních 50 letech o 1,9 stupně Celsia, v zimě dokonce o 3,5 stupně Celsia. Klimatologové předpovídají, že při současném trendu zvyšování emisí by se do konce tohoto století teploty v celé Arktidě zvedly o 3 až 5 stupňů a nad Severním ledovým oceánem až o 7 stupňů Celsia.

"Lední medvěd je nejznámější obětí rychlého tání v Arktidě, ale nesnížíme-li radikálně emise skleníkových plynů, mnohem více zvířat bude směřovat k vyhynutí," řekl Shaye Wolf, hlavní autor studie a ředitel klimatického odboru CBD.

Kvůli ztrátě klíčových biotopů a zdrojů potravy už dochází k populačním poklesům některých druhů, například u ledního medvěda byl potvrzen úbytek u 8 z 19 populačních skupin. Jiné druhy čelí důsledkům extrémního počasí nebo dravcům a patogenům pronikajícím dále na sever.

Zmenšování ledové plochy představuje nebezpečí pro mořské savce, jakým je mrož lední nebo tuleň grónský. "Mroži potřebují ledové kry, protože nedokážou plavat bez přestávky. Když o ně přijdou, pak jsou mroži - zvláště matky s mláďaty - nuceni připlavat na pobřeží, kde mláďatům hrozí, že je dospělí ušlapou," vysvětlil Wolf.

Mrož lední (Odobenus rosmarus) - skupina Křehký arktický ekosystém je narušován i okyselováním mořské vody. Tento proces je rychlejší v chladných než v teplejších vodách.

Zpráva zdůrazňuje, že k tomu, abychom se vyhnuli katastrofálním dopadům klimatických změn, musíme snížit koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře z dnešních 390 ppm (částic na milion) na 325 až 350 ppm. Jen tak prý můžeme zastavit nepříznivý trend a vrátit zalednění Arktidy do takového stavu, v jakém bylo před 25 lety. Kromě toho musíme také snížit emise metanu a omezit další formy znečištění. Abychom předešli riziku ekologických havárií, měli bychom rozhodně zakázat těžbu ropy a plynu za polárním kruhem.

"Arktida je jakýmsi epicentrem klimatických změn a mnoho druhů už takto dostáváme do ohrožení vyhynutím. Klíčem k jejich záchraně je redukce emisí skleníkových plynů, speciálně oxidu uhličitého, a pokles koncentrace na úroveň 350 ppm nebo nižší. To je hranice, kterou mnozí vědci (J. Hansen a další, dokument se odvolává na tuto studii z roku 2008, k tomu tato zpráva na Gnosis9.net, pozn. L.K.) označili za rozhodnou pro obnovu mořského ledu na severní polokouli... Prekérní situace arktických druhů funguje účinně jako výstražný systém. Je třeba, aby naše vlády zachránily arktický ekosystém před kolapsem. Pokud to neuděláme, dopady budou zničující - nejen pro Arktidu, ale pro celou planetu," uzavřel Wolf.


Zdroje:
- Center for Biological Diversity (13.09.2010, Not Just for Polar Bears: New Climate Report Documents Growing Extinction Risk for Arctic Wildlife)
- Care for the Wild International (09/2010, EXTINCTION - It’s Not Just for Polar Bears)
- CNN (14.09.2010, Arctic species under threat, report warns)
- iHNed.cz (15.09.2010, V Arktidě nejsou ohroženi jen lední medvědi, ale všichni živočichové)
- Wikimedia Commons (File:Ursus maritimus Steve Amstrup.jpg)
- Wikimedia Commons (File:Walrus2.jpg)