Co nového v Arktidě, stav mořského ledu a satelitní fotografie ledovců

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 29.08.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010080016

16. srpna 2010 pokrýval mořský led v Arktidě plochu 5,95 milionů kilometrů čtverečních, což je 1,68 milionu kilometrů čtverečních pod dlouhodobým průměrem (1979-2000). Do 28. srpna 2010 se rozloha plovoucího ledu zmenšila na 5,34 milionů kilometrů čtverečních. Ještě méně ledu bylo v Arktidě v letech 2007 a 2008. Sezóna tání končí zpravidla kolem poloviny září, proto se zdá, že rekord (tedy pokles na nejnižší zaznamenanou hodnotu) letos nepadne. Více viz aktuální graf.

Začátkem srpna se od Petermannova ledovce v Grónsku odlomila obrovská kra (251 km²). V polovině srpna se rozpadla část Ward Huntova šelfového ledovce na severu Kanady. Fotografie obou míst z oběžné dráhy pořídily družice Aqua a Earth Observing 1.


Rozloha mořského ledu v Arktidě (k 29.8.2010)
Rozloha mořského ledu v Arktidě, srovnání průměru za období 1972 až 2008 s lety 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (k 29.8.). Přestože je úbytek ledu v letošním roce výrazný, rekordní rok 2007 pravděpodobně překonán nebude. Zdroj grafu: University of Bremen


Mezi 3. a 5. srpnem 2010 se od Petermannova ledovce na severozápadě Grónska oddělil kus ledu velký 251 kilometrů čtverečních. Ledovec tím přišel zhruba o čtvrtinu ze svého 70 kilometrů dlouhého ledovcového šelfu. Od roku 1961 jde o největší kru odlomenou v důsledku telení ledovců v Arktidě.


Petermannův ledovec, 28.7.2010

Petermannův ledovec, 5.8.2010

Petermannův ledovec, 16.8.2010
Na této sérii satelitních fotografiií z 28. července, 5. srpna a 16. srpna 2010 je zachyceno odlomení mohutné kry od Petermannova ledovce.


Od Ward Huntova šelfového ledovce na severním pobřeží Ellesmerova ostrova v Kanadě se v polovině srpna odlomily kusy ledu o rozloze 54 čtverečních kilometrů. Telení ledovců, při kterém dochází k odlamování ledových ker, je sice přirozený proces, ale v tomto případě (na rozdíl od Petermannova ledovce) je cyklus natolik pomalý, že by obnova ledovce trvala stovky let. Analýza naplaveného dřeva a tělesných pozůstatků narvalů nalezených v této lokalitě svědčí o tom, že oblast byla pod ledem nepřetržitě posledních 3000 až 6800 let. Ještě začátkem 20. století pokrýval celé severní pobřeží Ellesmerova ostrova šelfový ledovec o rozloze kolem 8900 kilometrů čtverečních. Dnes z něho zůstalo jen několik malých izolovaných ostrůvků. Jedním z nich je Ward Huntův ledovec. Na fotografiích níže situace v srpnu 2002 a srpnu 2010.


Ward Huntův šelfový ledovec, 22.8.2002

Ward Huntův šelfový ledovec, 18.8.2010
Nahoře fotografie Ward Huntova šelfového ledovce z 22. srpna 2002, dole z 18. srpna 2010. Mořský led dočasně přimrzlý k šelfovému ledovci na jeho západním a severozápadním okraji plochu ledovce opticky zvětšuje. Navíc na volném moři severně od ledovce pluje letos více ledu než před osmi lety. Jižněji se nacházejí fjordy, které byly v roce 2002 pokryté ledem, nyní jsou téměř bez ledu.


Zdroje:
- NASA Earth Observatory (10.08.2010, Ice Island calves off Petermann Glacier)
- NASA Earth Observatory (16.08.2010, Ice Island Calves off Petermann Glacier)
- NASA Earth Observatory (27.08.2010, Breakup on the Ward Hunt Ice Shelf)
- NSIDC (17.08.2010, North by Northwest)
- University of Bremen (Daily Updated AMSR-E Sea Ice Maps)