Epizody El Niňa jsou stále silnější a posouvají se do středního Pacifiku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 28.08.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010080015

El Niňo, klimatický jev, který ovlivňuje počasí na celé planetě, změnil od roku 1990 těžiště svého působení. Nejvíce se při něm ohřívají vody ve střední rovníkové části Tichého oceánu. Dříve to byl spíše východní Pacifik. Nový typ El Niňa se vyskytuje častěji (v letech 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2004-2005 a 2009-2010) než typ obvyklý v minulosti (1997-1998, 2006-2007). Za posledních 30 let se navíc téměř zdvojnásobila intenzita celého jevu, přičemž největší oteplení způsobilo El Niňo v letech 2009 až 2010. Pozoruhodné také je, že za neutrálních podmínek a během epizod studené fáze ENSO (El Niňo - Jižní oscilace) se povrchové teploty oceánu ve srovnání s minulostí nezměnily. Studii amerických vědců zveřejnil 24. července 2010 časopis Geophysical Research Letters. 25. srpna o výzkumu informoval i americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) a Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA).

Pohled z vesmíru na Zemi v oblasti Tichého oceánu Autory studie jsou Tong Lee z Laboratoře tryskového pohonu v Pasadeně (Jet Propulsion Laboratory, NASA/JPL) a Michael McPhaden z Pacifické námořní environmentální laboratoře v Seattlu (NOAA/PMEL). Oba oceánografové při své práci vycházeli ze satelitního monitorování a meteorologické databáze naměřených teplot. Intenzitu každé jednotlivé epizody El Niňa určili podle toho, o kolik se povrchové teploty moře odchýlily od průměru.

"Tyto závěry naznačují, že změna klimatu už může El Niňo ovlivňovat posunem těžiště působení z východního do středního Pacifiku. Dochází-li k ohřívání oceánu především ve středním a ne ve východním Pacifiku, má to odlišný dopad na povětrnostní poměry," vysvětlil Michael McPhaden a dodal, že pozorovaná změna je důležitá také pro dlouhodobé předpovědi počasí, které vycházejí z našich poznatků o jevu El Niňo ve druhé polovině 20. století.

Dalším významným zjištěním je postupné zesilování intenzity epizod El Niňa. Od roku 1982 se jejich síla ve středním Pacifiku téměř zdvojnásobila, přičemž největší oteplení způsobilo poslední El Niňo v letech 2009 až 2010.

Právě rostoucí intenzita El Niňa je podle vědců vysvětlením pro dlouhodobé oteplování povrchových vod Tichého oceánu. Když jsou podmínky v Tichém oceánu neutrální i během studené fáze zvané La Niňa jsou teploty ve srovnání s minulostí stejné.

"Naše studie dochází k závěru, že dlouhodobý trend oteplování pozorovaný ve středním Pacifiku je způsoben primárně silnějším jevem El Niňo," řekl Tong Lee. Nyní je třeba se soustředit na zodpovězení několika závažných otázek. "Je důležité, abychom věděli, jestli rostoucí intenzita a četnost výskytu El Niňa v centrálním Pacifiku je dána přirozeným kolísáním podnebí, nebo jestli za ni může změna klimatu vyvolaná antropogenními emisemi skleníkových plynů."

Podle Billa Patzerta, klimatologa z NASA/JPL, přináší studie další znepokojivé informace o probíhajících klimatických změnách: "Podíváme-li se na všechny publikované výzkumy v minulých deseti nebo dvaceti letech, vidíme zásadní posuny v této problematice, a samozřejmě jedním z nejdůležitějších signálů o klimatickém systému je El Niňo."

"Nemohu říci, že trend bude stále pokračovat. Nejsem si jistý tím, že se tak stane, ale pokud trend vydrží ještě několik desetiletí, můžeme očekávat významné důsledky pro celý svět včetně například srážek v jižní Kalifornii," dodal Tong Lee.


El Niňo v letech 2009 až 2010


Zdroje:
- NASA/JPL (25.08.2010, NASA/NOAA Study Finds El Niños are Growing Stronger)
- NOAA (25.08.2010, NASA/NOAA Study Finds El Niños are Growing Stronger)
- Geophysical Research Letters (25.08.2010, Increasing intensity of El Niño in the central‐equatorial...)
- Pasadena Star-News (27.08.2010, JPL/NOAA Study: Stronger El Niño hints at global warming...)