Sucho na jižní polokouli v letech 2000 až 2009 omezilo schopnost rostlin vstřebávat uhlík

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 25.08.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010080012

Globální oteplování, které v závěru 20. století napomáhalo rostlinám v rychlejším růstu, mělo v prvním desetiletí 21. století opačný efekt. Zatímco v období let 1982 až 1999 se čistá primární produkce (množství uhlíku vstřebaného z atmosféry rostlinami) díky vyšším teplotám, vyšší vlhkosti a prodlouženému vegetačnímu období zvedla o šest procent, v letech 2000 až 2009 se snížila o jedno procento. Příčinou poklesu je sucho převažující na jižní polokouli. Pozorovaná změna se sice může zdát malá, ale pokud by trvala déle, negativně by ovlivnila výrobu potravin, biopaliv i koloběh uhlíku v přírodě. Studii vědců z univerzity v Montaně zveřejnil 20. srpna 2010 časopis Science. Na studii upozornil také americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space Administration, NASA).

Družice Terra se spektroradiometrem MODIS Analýza údajů získaných spektroradiometrem MODIS, kterým je vybavena družice Terra, ukázala, že oteplování v uplynulém desetiletí nejvíce stimulovalo růst rostlin ve vyšších zeměpisných šířkách na severní polokouli. Na sever od rovníku se čistá primární produkce zvýšila na většině plochy pokryté vegetací (65 procent). Naopak na jižní polokouli došlo většinou (70 procent plochy) k útlumu v důsledku sucha. V globálním průměru poklesla čistá primární produkce odhadem asi o 0,55 gigatun uhlíku (o jedno procento).

"Tento pokles primární produkce za posledních deset let ilustruje komplexní součinnost mezi teplotou, dešťovými srážkami, oblačností a oxidem uhličitým, pravděpodobně v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou živiny a obhospodařování půdy. Tyto vlivy rozhodnou o dalších trendech v produkci," vysvětlila Diane Wicklandová z NASA. "Výsledky studie jsou každopádně velmi důležité, protože signalizují, že celkový globální účinek klimatického oteplování na produkci pozemské vegetace nemusí být příznivý, jak naznačoval vývoj v 80. a 90. letech minulého století." Zatím je však příliš brzy na to, abychom zaznamenaný pokles mohli považovat za začátek dlouhodobějšího trendu.

Autor studie Steven Running k tomu řekl: "Zjištění považujeme za překvapivé a potenciálně významné pro politickou rovinu, protože dosavadní interprerace naznačovaly, že by globální oteplování mohlo fakticky napomáhat růstu rostlin na celém světě. Je to dost vážné upozornění, že vyšší teploty nebudou do nekonečna podněcovat růst rostlin."

"V měnícím se podnebí se velká regionální sucha vyskytují častěji a tento trend bude podle očekávání v dohledné budoucnosti pokračovat," napsali výzkumníci. "S oteplováním související horko a sucho kromě toho, že povedou ke snížení čisté primární produkce rostlin, také mohou spustit mnohem více ekosystémových poruch vedoucích k uvolňování uhlíku do atmosféry. Snížení čisté primární produkce ohrožuje globální potravinovou bezpečnost, výrobu biopaliv a oslabuje ukládání uhlíku. "


Čistá primární produkce v letech 2000 až 2009

Pro srovnání: Čistá primární produkce v letech 1982 až 1999 Šipka


Odchylky čisté primární produkce a indexu sucha v letech 2000 až 2009


Zdroje:
- NASA (19.08.2010, Drought Drives Decade-Long Decline in Plant Growth)
- NASA Earth Observatory (21.08.2010, Drought Slows Plant Growth, 2000-2009)
- Science Magazine (20.08.2010, Drought-Induced Reduction in Global Terrestrial Net Primary...)
- Guardian (19.08.2010, Rising temperatures reducing ability of plants to absorb carbon, study warns)