Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 09.07.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010070005

Evropský parlament schválil 9. července kompromisní znění směrnice o průmyslových emisích. Pro hlasovalo 639 poslanců, 35 bylo proti, 10 se zdrželo hlasování. Podle nového právního předpisu sjednocujícího sedm starších směrnic bude přísněji omezeno množství znečišťujících látek vypouštěných elektrárnami a průmyslovými podniky. Tvrdší limity začnou platit od roku 2016, nicméně jednotlivé státy mohou velkým spalovacím zařízením (např. uhelným elektrárnám) dát ještě více času na přizpůsobení, v některých případech je mohou povinnosti dodržet limity úplně zprostit. Možnost dlouhých přechodných období prosadila k nelibosti ekologů skupina států v čele s Velkou Británií, Itálií a Polskem. K této skupině se přidala i Česká republika.

Elektrárna v Appollo Beach na Floridě Cílem přísnější směrnice je vyjasnit pravidla a usnadnit jejich aplikaci, aby bylo možné zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě. Znečištění ovzduší prachem, oxidem siřičitým a oxidy dusíku je dlouhodobým problémem, který ročně způsobuje předčasnou smrt statisíců obyvatel EU.

Novější elektrárny musí své provozy upravit do roku 2012. Starší provozy mají čas do roku 2016 a pokud jim vláda udělí výjimku, mohou s modernizací otálet ještě déle, třeba až do roku 2020. V úvahu připadá dokonce i termín do roku 2023, pokud dané zařízení ukončí do té doby svůj provoz, nebo bude mezi lety 2016 a 2023 v provozu maximálně 17,5 tisíce hodin.

"Po více než dvou letech obtížného vyjednávání jsme dospěli ke kompromisu, který usnadní provádění směrnice o průmyslových emisích. Na rozdíl od stávající situace je tato dohoda jasnější a pokud jde o požadavky na ochranu životního prostředí, umožňuje vytvořit rovné podmínky pro všechna průmyslová zařízení v celé Evropě," prohlásil poslanec Holger Krahmer (ALDE, DE). "Pro Evropu je ovšem tragédií, že řada zastaralých uhelných elektráren bude smět ještě dalších deset let znečišťovat naše životní prostředí. Je to strašně nefér také vůči těm členským státům, které se od začátku snažily splnit své povinnosti (například Německo)."

"Prodloužení provozu obstarožních, špinavých uhelných elektráren či tepláren, které europoslanci a také vlády - včetně české - odsouhlasili, je obrovský ústupek velkým znečišťovatelům na úkor lidí," komentoval událost Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. Naopak elektrárenské společnosti a průmyslníci jsou s kompromisním zněním směrnice spokojeni. Podobný návrh motivovaný snahou snížit emise znečišťujících látek prochází nyní schvalovacím procesem i ve Spojených státech.


Zdroje:
- Evropský parlament (09.07.2010, EP schválil přísnější limity pro průmyslové emise)
- Guardian (09.07.2010, EU and US intensify power plant emissions crackdown)
- EuroActiv.cz (09.07.2010, Nová směrnice o průmyslových emisích: energetici jásají)