V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 09.07.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010070004

Poslanci Evropského parlamentu na svém posledním zasedání před letní přestávkou schválili nový zákon, který zakazuje import nelegálně získaného dřeva do Evropy. Obchodníci, kteří zákaz poruší, budou pokutováni nebo jinak sankcionováni. Pro zákon hlasovalo 644 poslanců, 25 jich bylo proti a 16 se zdrželo hlasování. Od druhé poloviny roku 2012, kdy by měl nový právní předpis vstoupit v platnost, bude muset být původ dřeva a dřevařských výrobků zpětně vysledovatelný v rámci celého dodavatelského řetězce. Pochybný obchod se dřevem je zatím velmi rozšířený, podle odhadu navrhovatelů zákona pochází z nelegální těžby zhruba pětina z celkového objemu dřeva a dřevařských výrobků na trhu v uniii. Výsledek hlasování uvítali ekologové a ekologicky orientovaná seskupení, tiskovou zprávu k tomu vydala například organizace Greenpeace.

EU Obchodníci budou muset vést evidenci všech subjektů, od kterých dřevo nakoupili i komu ho dále prodali, aby bylo možné zpětně vysledovat, odkud surovina pochází. Sankce za porušení zákona by měly být přiměřené škodám napáchaným na životním prostředí, hodnotě dřeva nebo dřevařských výrobků a také daňovým ztrátám a hospodářským škodám, k nimž v důsledku porušení předpisů došlo. Bezohledné dealery budou moci členské státy trestně stíhat. Členské státy však odmítly stanovení minimálních trestů a sankcí na celoevropské úrovni. Zákon se nejméně pět let nebude vztahovat na tištěné materiály.

"Rozhodnutí EU zakázat prodej nezákonně vytěženého dřeva v rámci celého řetězce přestavuje zcela zásadní krok, kterého se na mezinárodní úrovni podařilo dosáhnout - a to jak z hlediska lesů, které jsou nezákonně pleněny, tak i z hlediska evropského trhu, kde se toto dřevo a dřevařské výrobky následně prodává. Bez výrazné podpory Evropského parlamentu by však tato přísná pravidla nebyla nikdy přijata," konstatovala finská europoslankyně Satu Hassi (Zelení/EFA).

"Tento zákon představuje jasný signál, že tomuto nekalému 'podnikání' bude již brzy konec. Narovná podmínky na trhu tak, aby se legitimní společnosti a zákazníci mohli snáze chovat udržitelným způsobem," komentoval událost Sébastien Risso, vedoucí politiky ochrany lesů v Greenpeace EU. "Greenpeace bude bedlivě střežit, aby byl tento zákon důsledně a účinně uplatňován a firmy dostály svým povinnostem. Pro odstranění ničivého dopadu na světové lesy musí ale EU toho udělat mnohem více. Hlavní příčinou odlesňování je totiž zemědělství, přičemž honba za biopalivy tento stav jen zhoršuje. Bez dalších silných opatření k řešení těchto problémů, jakým je robustní mechanismus financování na podporu ochrany lesů, bude existence deštných pralesů brzy jen pouhou vzpomínkou."

Podle dokumentu OSN "Globální hodnocení lesních zdrojů v roce 2010" se od roku 2000 plocha pralesů snížila v globálu o více než 400 tisíc kilometrů čtverečních, což je více než pětinásobek rozlohy České republiky. Udává se, že zhruba pětina emisí skleníkových plynů má svůj původ v odlesňování.


Brazílie, Rondônia - snímek z 30.7.2000

Brazílie, Rondônia - snímek z 31.8.2009
Ničení Amazonského deštného pralesa. Srovnání satelitních fotografií brazilského státu Rondônia - snímky z 30. července 2000 a 31. srpna 2009. Tempo deforestrace v Brazílii je alarmující. Ve státě Rondônia byla do roku 1978 odlesněna plocha o rozměru 4,2 tisice čtverečních kilometrů, do roku 1988 30 tisíc kilometrů čtverečních, do roku 1998 53,3 tisíce kilometrů čtverečních. Do roku 2003 padlo mýcení a kácení za oběť už 67,8 tisíce kilometrů čtverečních pralesa.


Postup deforestrace na indonéském ostrově Borneo v letech 1950 až 2005 + projekce do roku 2020
Postup deforestrace na indonéském ostrově Borneo v letech 1950 až 2005 + projekce do roku 2020. Tropické pralesy jsou nahrazovány mj. plantážemi palmového oleje.


Zdroje:
- Evropský parlament (07.07.2010, EP schválil přísnější limity pro průmyslové emise)
- Greenpeace ČR (07.07.2010, EU zakázala ilegální dřevo)
- Greenpeace (07/2010, Victory! Illegal timber is banned in the EU)
- BBC News (08.07.2010, European Parliament bans illegal timber)
- FAO (Global Forest Resources Assessment 2010)
- NASA Earth Observatory (Amazon Deforestation)
- UNEP/GRID-Arendal (Extent of deforestation in Borneo 1950-2005, and projection towards 2020)