Jaro 2010 - sucho ve Velké Británii, extrémní srážky ve střední Evropě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 19.06.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010060007

Ve Velké Británii bylo letošní jaro suché, pršelo tam nejméně od roku 1984. Za období leden až květen 2010 spadlo na Britských ostrovech v průměru 319 milimetrů vody, což je nejméně za posledních 46 let. Oproti tomu ve střední Evropě bylo jaro srážkově nadprůměrné. Mimořádně deštivý byl květen. Na Slovensku spadlo v květnu rekordních 235 milimetrů vody (309 procent průměru). Extrémní srážky naměřily i meteorologické stanice v Maďarsku, Rakousku, na severovýchodě České republiky a na jihu Polska.


Odchylky srážkových úhrnů na jaře 2010 Odchylky srážkových úhrnů v květnu 2010


Česká republika

První dva jarní měsíce byly v Česku teplotně mírně nadprůměrné. Březen měl oproti normálu odchylku 0,2 stupně Celsia, duben 0,8 stupně. Květen byl naopak chladnější o 0,8 stupně. Z hlediska srážek byl březen podprůměrný (spadlo 84 procent normálu), duben průměrný (102 procent) a květen výrazně nadprůměrný (181 procent), extrémní srážky se vyskytly zejména na severovýchodě republiky.


Slovensko

Srážkové úhrny v procentech normálu v květnu 2010 Jaro na Slovensku bylo teplotně nadprůměrné s odchylkou 0,8 až 1,5 stupně Celsia. V dubnu byla odchylka 0,8 až 1,6 stupně, v květnu 0,4 až 1,3 stupně). Bezprecedentní bylo jaro z hlediska srážek, celkem spadlo v průměru 342 milimetrů srážek (údaje z 203 stanic), což je asi 196 procent dlouhodobého průměru. Je to nejvyšší jarní hodnota od počátku měření v roce 1881. Rekordně deštivý byl květen, kdy napršelo v průměru 235 milimetrů, což je 309 procent dlouhodobého průměru. Na druhém místě v žebříčku nejdeštivějších květnových měsíců od začátku sledování v roce 1881 je květen 1939 se 165 milimetry.


Srážkové úhrny v procentech normálu v květnu 2010 Maďarsko

V Maďarsku byly březen teplotně průměrný, duben nadprůměrný a květen podprůměrný. V březnu spadlo srážek méně než obvykle, duben byl deštivější, extrémní byl ovšem až květen. Podobně jako na Slovensku tam byly překonány letité rekordy.

Denní srážkové úhrny v květnu 2010 - srovnání s normálem


Polsko

Rekordní množství srážek spadlo v Polsku na území Těšínského Slezska, kde od 14. do 18. května napršelo přes 400 milimetrů vody.


Rakousko

Březen byl teplotně průměrný a srážkově podprůměrný, duben byl teplotně o 1 až 1,5 stupně nadprůměrný, s menším množstvím srážek a s delší dobou slunečního svitu než v jiných letech. Květen byl v Rakousku stejně jako v celém regionu střední Evropy velmi deštivý. Na některých místech napršel více než trojnásobek průměrných srážkových úhrnů. Rekordních 198 milimetrů spadlo v Poysdorfu (350 procent srážkového normálu). Mezi rekordy se zapsal i přívalový déšť ve Vídni, kde za pouhých 60 minut spadlo 52 milimetrů srážek. Teplotně byl květen oproti průměru o 0,2 stupně Celsia chladnější. Obloha byla zatažená častěji než jindy, na horách svítilo Slunce jen 30 procent normálu, v nížinách 60 procent. Doba slunečního svitu ve Vídni byla jen 142 hodin, což je nejméně od začátku měření v roce 1881. Rekordně málo svítilo Slunce i na dalších místech, například v Solnohradu (81 hodin) nebo Břežnici (126 hodin).


Německo

I když průměrné hodnoty za celé jarní období jsou blízké normálu, počasí v jednotlivých měsících se od průměru odchylovalo v obou směrech. V březnu byla první polovina měsíce o 4 stupně Celsia chladnější, druhá o 5 stupňů teplejší. Celkově pak byly měsíce březen a duben spíše teplejší (odchylky 0,7 a 1,3 stupně), květen byl naopak chladnější (odchylka -1,7 stupně). Březen byl srážkově mírně podprůměrný, duben velmi výrazně podprůměrný (spadlo jen 36 procent normálu, druhý nejsušší duben od roku 1901), květen byl naopak výrazně nadprůměrný (spadlo 143 procent normálu), přičemž největší úhrny měly stanice na východě Německa. Napršelo v průměru 102 milimetrů - 5. nejvyšší květnový údaj od roku 1901. Trvání slunečního svitu bylo v březnu a dubnu nadprůměrné (119 a 143 procent), v květnu rekordně podprůměrné (58 procent normálu). Pouhých 114 hodin slunečního svitu nemá v květnu obdoby od začátku měření v roce 1951.


Švýcarsko

Hlavně díky nezvykle teplému dubnu bylo jaro teplejší, než jaký je dlouhodobý průměr, avšak odchylka byla jen malá. Březen a duben byly srážkově podprůměrné, květen nadprůměrný, celkově spadlo 60 až 80 procent běžného srážkového normálu.


Srážkové úhrny v procentech normálu na jaře 2010 ve Francii Francie

Jaro bylo ve Francii suché a to zejména v západní až v severozápadní části země, kde napršelo 50 až 75 procent srážkového normálu. Na jihu a jihovýchodě u Středozemního moře spadlo průměrné nebo mírně nadprůměrné množství vody.


Belgie

V Belgii bylo jaro teplotně průměrné s odchylkou 0,1 stupně. Pršelo jen 33 dnů (jindy to bývá v průměru 53 dnů) a spadlo 67 procent obvyklého srážkového úhrnu. Velmi suchý byl duben (spadlo pouze 30 procent normálu).


Nizozemsko

Jaro v Holandsku sice teplotně odpovídalo dlouhodobému průměru (1971-2000), bylo však nejchladnější od roku 1994. Březen byl ve srovnání s normálem o 0,6 stupně Celsia teplejší, duben byl o 1,4 stupně teplejší a květen byl o 2,2 stupně chladnější (9. nejchladnější od roku 1901). Za celé období spadlo celkem 132 milimetrů srážek, normál je 166 milimetrů.


Srážkové úhrny v procentech normálu na jaře 2010 ve Velké Británii Velká Británie

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem (1971-2000) bylo jaro ve Velké Británii velmi suché - spadlo 167 milimetrů srážek neboli 72 procent normálu - to je nejméně od roku 1984. Zvláště suchý byl duben a květen, kdy v Anglii a ve Walesu naměřili méně než 50 procent srážkového normálu. Teplota se od průměru (7,6 stupně Celsia) odchýlila o 0,2 stupně. Slunce svítilo 503 hodin (119 procent normálu), relativně nejvíce v dubnu (132 procent normálu).


Irsko

Jaro v Irsku bylo letos sice nepatrně teplejší než normál (1961-1990), přesto však bylo nejstudenější od roku 2001. Navíc bylo sucho. Spadly v průměru jen tři čtvrtiny srážkového normálu.


Španělsko

Březen byl o 0,5 stupně Celsia chladnější, než je normál (1971-2000). Oproti dlouhodobému průměru spadlo 150 procent srážek. Duben skončil s teplotní odchylkou +2,0 stupně. spadlo jen 75 procent obvyklého množství srážek. V květnu napršelo asi 80 procent srážkového normálu, nejméně na jihu zimě. Teplota byla oproti dlouhodobému průměru vyšší o 0,2 stupně Celsia.


Portugalsko

Květen byl v Portugalsku ve srovnání s dlouhodobým průměrem (1971-2000) o 0,3 stupně Celsia teplejší. Srážkově byl velmi výrazně podprůměrný - napršelo pouhých 51 procent normálu. Jaro jako celek bylo teplotně nadprůměrné (oproti normálu byl březen chladnější, duben teplejší) a srážkově průměrné (březen nadprůměrný, duben průměrný).


Bulharsko

Květnové počasí bylo v různých částech Bulharska velmi rozdílné, v jednotlivých regionech spadlo 77 až 245 procent srážek. Nejvíce pršelo na severu země. Teplota byla na většině území mírně nadprůměrná.


Dánsko

Jaro v Dánsku bylo o 0,2 stupně teplejší, než jaký je dlouhodobý průměr (1961-1990). Ve srovnání s minulými lety však bylo o 1 až 2,5 stupně chladnější. Spadlo 91 procent srážkového normálu.


Norsko

V březnu se teploty od dlouhodobého průměru odchýlily nepatrně, bylo o 0,2 stupně chladněji. Spadlo 125 procent srážkového normálu. Duben byl teplotně nadprůměrný o 1,4 stupně Celsia a srážkově průměrný. Květen byl v Norsku teplotně i srážkově normální.


Finsko

Období od března do května 2010 bylo na většině území Finska teplejší než obvykle - o 0,5 až 1,5 stupně Celsia. Srážky byly většinou nadprůměrné, zejména v květnu, kdy místy spadlo víc než dvojnásobné množství vody.


Švédsko

Ve Švédsku byly první dva jarní měsíce suché, květen byl naopak srážkově nadprůměrný, lokálně byly překonány i srážkové rekordy, například ve městě Leksand spadlo 113 milimetrů srážek, předchozí rekord z roku 1983 byl 103 milimetrů. Záznamy jsou tam vedeny od roku 1879. Meteorologická stanice Gäddede, která zaznamenává srážky od roku 1905, naměřila 99 milimetrů, předchozí rekord z roku 1949 byl 89 milimetrů.


Tabulka - jaro 2010 - Česká republika, Německo, Slovensko

Územní teploty, srážky a doba slunečního svitu - jaro 2010
(dlouhodobý průměr: 1961-1990)
Česká republika Německo Slovensko
březen hodnota poznámka hodnota poznámka hodnota poznámka
teplota (°C) 2,7 odchylka 0,2°C 4,2 odchylka 0,7°C
normál (°C) 2,5 3,5
srážky (mm) 34 84% normálu 50,2 88,7% normálu
normál (mm) 40 56,6
sluneční svit (hod.) 131,7 119,1% normálu
normál (hod.) 110,6
duben
teplota (°C) 8,1 odchylka 0,8°C 8,7 odchylka 1,3°C
normál (°C) 7,3 7,4
srážky (mm) 48 102% normálu 20,7 35,6% normálu 83 151% normálu
normál (mm) 47 58,2 55
sluneční svit (hod.) 217,2 142,6% normálu
normál (hod.) 152,3
květen
teplota (°C) 11,5 odchylka -0,8°C 10,4 odchylka -1,7°C
normál (°C) 12,3 12,1
srážky (mm) 134 181% normálu 101,7 143,1% normálu 235 309% normálu
normál (mm) 74 71,0 76
sluneční svit (hod.) 113,7 58,1% normálu
normál (hod.) 195,7
jaro (březen-květen)
teplota (°C) 7,9 odchylka 0,1°C
normál (°C) 7,8
srážky (mm) 216 134% normálu 172,6 92,9% normálu 342 196% normálu
normál (mm) 161 185,9 174
sluneční svit (hod.) 461,8 100,7% normálu
normál (hod.) 458,5


Komentář odborníka

Komentář slovenského klimatologa Prof. RNDr. Milana Lapina CSc.

Milan Lapin Psal jsem minule o tom, že úhrny srážek může zvýšit rostoucí teplota oceánů a atmosféry, protože se tím v prostoru případné cyklóny může zvýšit absolutní vlhkost vzduchu. Je to asi o 6 procent na růst teploty o 1 stupeň Celsia.

Atypická cirkulace, která v Evropě přetrvává už od konce listopadu, je způsobená především převažující zápornou (nízkou) Arktickou oscilací (AO). To zapříčinilo slabší přenos vzduchu z oceánů na kontinenty od prosince do začátku března a častější vpády studeného vzduchu do západní Evropy. Příčinou je příliš teplá troposféra nad Arktidou už od podzimu 2009.

Jedním z důsledků takového vývoje je i opakující se brázda nízkého tlaku nad střední Evropou od dubna 2010. To způsobilo relativně chladnější a málo srážkové počasí v západní polovině Evropy a mimořádně teplé a dosti suché počasí ve východní Evropě, Střední Asii a na Blízkém východě. Oceány a moře v okolí Evropy zůstávají rekordně teplé, rekordně málo je i plovoucího ledu v Arktidě. Je těžké předpokládat, jaký bude další vývoj. Jsou určité náznaky posunu brázdy nízkého tlaku na západ a na výraznější oteplení ve střední Evropě už od konce června 2010.


Zdroje:
- IRI (Monthly Precipitation Anomaly (mm))
- ČHMÚ (Klimatické údaje za rok 2010)
- Univerzita Komenského v Bratislave (Milan Lapin - Dlhodobý režim teploty a zrážok)
- SHMÚ
- Országos Meteorológiai Szolgálat (Milyen volt időjárásunk májusban?)
- Национален институт по метеорология и хидрология (Месечен бюлетин)
- SMHI (Maj 2010 - Temperatur och nederbörd)
- Ilmatieteen laitos (01.06.2010, Toukokuuta sävytti poikkeuksellinen hellejakso)
- DMI (01.06.2010, Foråret var, som forår var)
- Meteorologisk institutt (Vćret i Norge - klimatologisk mĺnedsoversikt)
- KMI (Lente 2010)
- KNMI (Lente 2010 /maart, april, mei/ Zeer zonnig, droog en de normale temperatuur)
- Instituto de Meteorologia (Mapas e gráficos)
- Instituto de Meteorologia (08.06.2010, Maio seco e com onda de calor)
- AEMET (Resumen Climatológico)
- Meteo France (Bulletins Climatiques Mensuels sur la France - May 2010, pdf)
- Meteo France (04.06.2010, Suivi hydrologique : bilan au 1er juin 2010)
- Met Office (Spring 2010)
- Met Office (15.06.2010, Dry UK but wet for parts of Europe)
- Irish Meteorological Service (The Weather of Spring 2010)
- Meteo Schweiz (02.06.2010, Flash der MeteoSchweiz zum Frühling 2010)
- ZAMG (Wetterrückblick)
- Deutscher Wetterdienst (Klimakarten von Deutschland)
- Deutscher Wetterdienst (28.05.2010, Insgesamt geringfügig zu warm, Niederschlag und Sonne...)
- Deutscher Wetterdienst (28.05.2010, Sehr kühl, sehr nass und sonnenscheinarm wie selten)
- Deutscher Wetterdienst (29.04.2010, April 2010 war zu warm, viel zu trocken und sehr sonnig)
- Deutscher Wetterdienst (30.03.2010, Insgesamt etwas zu warm, etwas zu trocken und sonnig)
- Instituto de Meteorologia (08.06.2010, Maio seco e com onda de calor)