Evropská komise chce rychlejší snižování emisí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 27.05.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010050013

Evropská komise se vyslovila pro zvýšení závazku EU s cílem redukovat do roku 2020 emise skleníkových plynů o 30 procent (oproti roku 1990). Podle analýzy prezentované komisařkou pro boj s klimatickými změnami Connie Hedegaardovou by nebylo splnění tohoto cíle ekonomicky výrazně nákladnější než schválená redukce o 20 procent a přinesla by úspory v jiných oblastech. Analýza komise není návrhem v pravém slova smyslu, pod tlakem ze strany členských států je spíše brána jako podnět k diskusi. Zatímco ekologické organizace rozbor přivítaly, ministři hospodářství Německa a Francie vystoupili ještě před jeho zveřejněním s kritikou. Podle nich by měla Evropa počkat, až k razantnímu snižování emisí přistoupí také Spojené státy a Čína.

Evropská unie V dokumentu Evropské komise je uvedeno, že v důsledku hospodářské recese bude dosažení současného cíle (tedy snížení emisí o 20 procent do roku 2020) o 22 miliard eur levnější, než se předpokládalo. V roce 2008 byly náklady odhadovány na 70 miliard eur ročně, nyní se odhadují na 48 miliard eur. Zvýšení závazku redukce o 10 procent by přitom stálo o 33 miliard eur ročně více.

Nový cíl by podle analýzy po roce 2020 ročně ušetřil 3 miliardy eur díky úsporám na opatřeních, která snižují vypouštění dalších látek do ovzduší. Dalších 3,5 až 8 miliard eur by se prý mělo ročně ušetřit díky lepšímu zdraví obyvatel. Výdaje za dovoz ropy a zemního plynu by poklesly v roce 2020 o 40 miliard eur. Čím déle bude EU se snižováním emisí otálet, tím budou náklady větší, zdůraznila Hedegaardová.

EU se v roce 2007 zavázala, že sníží své emise skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020. Vyjádřila rovněž podmínečný souhlas s redukcí o 30 procent, pokud se ke srovnatelnému omezení zavážou i další rozvinuté státy a pokud se do boje s emisemi skleníkových plynů přiměřeným způsobem zapojí rozvojové země.

"To, jestli se EU odhodlá zvýšit svůj cíl pro snížení emisí z 20 procent na 30 procent, je čistě politické rozhodnutí. Jednoznačnou prioritou je v současné době ekonomická krize, ale doufám, že dnešní podklady inspirují v budoucnosti debatu mezi členskými státy EU," prohlásila eurokomisařka pro boj s klimatickými změnami Connie Hedegaardová.


Ekologické organizace s výraznější redukcí emisí souhlasí

"Některé země EU přechod na redukční závazek 30 procent podporují, Česká republika by se měla také přidat. Kromě snížení příspěvku ke globální změně klimatu pomůže tento krok vytvořit nová pracovní místa, snížit lokální znečištění a naši závislost na dovozu fosilních paliv," řekl Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku.

"Návrh Evropské komise rozhodně není přehnaně ambiciózní. Dokument pouze naplňuje dva a půl roku staré doporučení konference OSN z Bali. Hlavní je, že se Evropa hlásí ke svému podílu na potřebném snížení emisí. Lépe pozdě než nikdy. Je to dobrá inspirace i pro Českou republiku," uvedl Karel Polanecký z Hnutí Duha.

A Ben Jasper z Greenpeace ČR dodal: "Průmysloví lobbisté již delší dobu tvrdí, že by jednostranné navýšení závazku směrem k 30 procentům přineslo omezení výroby a významné ztráty pracovních míst. Ve světle toho, jak tento krok prospěje Evropské unii díky inovacím, modernizaci a zelené ekonomice, se zřetelně ukazuje, že se jednalo o ničím nepodložené báchorky. Není-li pro příští vládu České republiky odvrácení klimatické změny dostatečně dobrým důvodem k upevnění jejího závazku, pak doufejme, že takovým dobrým důvodem budou alespoň ušetřené finanční prostředky, které stát uspoří rychlou podporou přechodu na čistou a účinnou ekonomiku."


Průmyslníci a ministři hospodářství jsou proti

"Průmysl trpěl recesí a je absurdní říkat, že proto může snadněji dosáhnout cíle," prohlásil generální ředitel ocelářské skupiny Eurofer Gordon Modrat. Podle něj by rychlejší snižování emisí vedlo k přesunu výroby mimo Evropu a tím i ke ztrátě pracovních míst.

"Vzali jsme na sebe ambiciózní závazek zredukovat emise skleníkových plynů o 20 procent," řekl Francouzský ministr hospodářství Christian Estrosi. Musíme počkat, jak se k této věci postaví Američané a Číňané. "Podmíněnost navýšení na 30 procent zůstává. O nabídkách dalších států nic nevíme." Jednostranný závazek by ničemu neprospěl, tvrdí Estrosi. Až se podniky přestěhují mimo EU, skleníkové plyny se stejně vypustí a v Evropě ubude pracovních míst. "Klima prohraje, náš průmysl prohraje a naše politika zaměstnanosti prohraje," uzavřel ministr.


Zdroje:
- Europa.eu (26.05.2010, Climate change: Questions and answers on the Communication Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage)
- Greenpeace ČR (26.05.2010, Evropská komise podpořila větší snižování emisí)
- EurActiv.cz (26.05.2010, Paříž s Berlínem: Klima uložme k ledu)
- AFP (26.05.2010, EU cools rhetoric on deeper unilateral emissions cuts)
- ČT24 (26.05.2010, Boj s oteplováním zlevnil, EU by v něm mohla přitvrdit)