A přece se otepluje!

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 25.05.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010050011

A přece se otepluje! Jak by dnes nepochybně řekl kdo jiný, než Galileo Galilei. Naštěstí, klimatologové jsou v lepší pozici než Galilei, který byl odsouzený "jenom" k domácímu vězení (Giordano Bruno dopadl hůře, toho v roce 1600 upálili.) Klimatologové utrpěli jen odcizením soukromých e-mailů. Navzdory tomu, že se Země nadále otepluje a tento trend je už dnes pro většinu obyvatel světa nepříznivý, mnozí klimaskeptici by téměř všechny klimatology viděli nejraději za mřížemi (pokud ne rovnou na elektrickém křesle). Navzdory stále zoufalejším výkřikům klimaskeptiků se Země přece otepluje.

Začít můžeme tím, že podle posledních měření globálních teplot NASA i NOAA je období leden-duben 2010 zatím nejteplejším v historii instrumentálních měření teplot - tj. za posledních 131 roků (od r. 1879):

Teplotní odchylky v období leden až duben 2010
zvětšit

Graf odchylek teplot od průměru let 1951-1980 podle agentury NASA za období leden-duben 2010. Všimněte si, že například ve střední Evropě je odchylka teploty blízká nule, tedy u nás bylo přibližně stejně teplo jako v letech 1951-1980. Zdroj: NASA


Teplotní odchylky v období leden až duben 2010
zvětšit

Teplotní odchylky za stejné období podle analýz NOAA. Odchylky se v tomto případě vztahují k průměru za období 1961-1990, což samozřejmě neovlivňuje absolutní, ale pouze relativní změny v teplotě. Podle NOAA je období leden-duben o 0,01 °C teplejší, než bylo v dosud rekordním roce 2002. Zdroj: NOAA

Současně i prudce klesá objem arktického ledu určený na základě modelu PIOMAS (Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System). Pokles objemu ledu je přesnější indikátor tání než plocha, i když i ta se rychle zmenšuje:

Graf odchylek objemu arktického ledu
zvětšit

Graf odchylek objemu arktického ledu. Podle těchto údajů ubývá arktický led rychlostí 3400 km3 za desetiletí. Všimněte si, že v grafu je možné vidět 14-letý cyklus (lokální minima byla dosažena v letech 1982, 1996 a 2010), který pravděpodobně souvisí s přirozenými změnami podnebí (např. tzv. Arktická oscilace a další). Zdroj: Polar Science Center

Současně narůstá množství tepla absorbovaného oceány (ocean heat content), především jeho horními vrstvami. V letech 1993-2008 oceány pohltily 80 až 90 % z celkového nadbytečného tepla. Studie byla publikovaná v časopise Nature (Lyman a kol., 2010):


Množství tepla absorbovaného oceány


Graf upravený podle studie Lymana a kol. Oceány jsou mnohem lepším a spolehlivějším indikátorem tepelné nerovnováhy Země, protože se do nich dostane až 80-90 % tepla. Oceány jsou také zdrojem klimatické "setrvačnosti", to znamená, že i kdybychom snížili emise skleníkových plynů na nulu, hladiny oceánů budou stoupat ještě několik staletí a teplota atmosféry se bude zvyšovat ještě několik desetiletí (cca 30 let). Červená křivka zobrazuje výbuchy velkých sopek, které dočasně snížily množství tepla absorbovaného oceány. Zdroj: Desdemona Despair, viz. také RealClimate

A tání v Grónsku je možné pozorovat nejen v negativní bilanci množství ledu, ale i v zrychlujícím se "zvedání" jeho pevniny, na některých místech rychlostí až 2,5 cm/rok. Studie byla publikovaná v časopise Nature Geoscience (Jiang a kol., 2010).


Satelitní snímek západního Grónska
zvětšit

Satelitní snímek západního Grónska senzoru MODIS (NASA). Tmavší oblasti jsou místa, kde led taje a zároveň tu dochází ke zvedání pevniny. Šipka ukazuje místo v okolí jednoho z největších a nejrychlejších odtokových ledovců - ledovce Jacobshavn, který sa také rychle ztenčuje a významně přispívá k nárustu hladin světových oceánů. Zdroj: ScienceDaily

Grónsko tak bude jedna z mála pevnin, které nebudou ohrožené vzestupem hladiny oceánů. Dá se ale pochybovat o tom, jestli Grónsko dokáže uživit aspoň zlomek dnešní světové populace.


Takže když vám někdo bude tvrdit, že se neotepluje, anebo že se oteplování zastavilo, zkuste se nad tím trochu zamyslet. Pokud vám bude někdo tvrdit, že se otepluje, ale CO2 a ostatní skleníkové plyny s tím nemají téměř nic společné, budete se muset zamyslet ještě o trochu víc.


Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (23.05.2010, A predsa sa otepľuje!)