Ledová kra o rozloze Lucemburska se odlomila od Mertzova ledovce v Antarktidě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 10.03.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010030005

Letos v únoru se od Antarktidy odlomil ledovec o rozloze 2550 kilometrů čtverečních. Na délku měří 78 kilometrů, široký je 33 až 39 kilometrů a silný je v průměru 400 metrů. Vznikl po nárazu neménně velkého ledovce B9B do Mertzova ledovcového jazyka zhruba 3200 kilometrů jižně od Austrálie. Přítomnost obou plovoucích kusů ledu by mohla narušit oceánské proudění a život zvířat v regionu. 26 února o tom informovali vědci z Antarktického kooperačního centra pro výzkum klimatu a ekosystémů (Antarctic Climate and Ecosystems Co-operative Research Centre, ACE CRC).

Mertzův ledovec Ledová kra B9B je dlouhá 97 kilometrů a široká 20 až 35 kilometrů. Původně byla součástí ledovce B9, který se v roce 1987 oddělil od Rossova šelfového ledovce a následně se rozpadl na tři kusy. Všechny postupně uvízly u antarktického pobřeží. Ledová kra B9B se od roku 1992 nacházela cca 100 kilometrů východně od Mertzova ledovcového jazyka. V lednu 2010, po 18 letech klidu, se dala opět do pohybu. Kolem 7. února narazila do Mertzova ledovce. Brzy po té se jeho výběžek narušený už dříve trhlinami odlomil. Oddělená část představuje asi 70 let postupu Mertzova ledovce.

Oba plovoucí kolosy, z nichž jeden má hmotnost 860 miliard tun a druhý 700 miliard tun, na sebe poutají zvýšený zájem odborníků, protože se nacházejí v prostoru, kde mohou ovlivnit oceánské proudění a ohrozit místní ekosystém. Pokud by se ledové kry posunuly dále na východ nebo na sever, žádné nebezpečí by nepředstavovaly, "pokud však zůstanou v tomto regionu, což je pravděpodobné, mohly by zablokovat tvorbu husté vody, v podstatě zazátkovat oblast přírodního zdroje vody, kterou obklopuje mořský led, byl by to ovšem pomalý proces" vysvětlil francouzský glaciolog Benoit Legresy z Laboratoře pro geofyzikální a oceánografický kosmický výzkum (Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales, LEGOS) v Toulouse.

Mertzův ledovec tvoří jen 0,001 % z maximálního ročního rozsahu mořského ledu v Antarktidě, ale je odpovědný za 1 % z celkové produkce mořského ledu v Jižním oceánu. Z tohoto místa se do systému mořských proudů dostává chladná slanější voda s vyšší hustotou a vysokým obsahem kyslíku. Pochází odtud přibližně čtvrtina vody v hlubokomořských proudech.

"Některé části světových oceánů mohou ztratit kyslík a pak by samozřejmě většina tamního života zanikla," řekl oceánograf Mario Hoppema z německého Institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum (Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, AWI).

Koncentrace kyslíku v oceánu se může snížit. Sledováním toho, co se teď stane, získáme cenné poznatky pro úspěšnější předpovídání změn podnebí v budoucnu, dodal klimatolog Steve Rintoul z Australské vědecké a výzkumné organizace (Australian Commonwealth Scientific and Research Organization, CSIRO).

O tom, že by ledové kry mohly nějak výrazněji narušit funkci termohalinního výměníku, však vědci pochybují. Oceánská cirkulace má samozřejmě klíčový význam pro podnebí na Zemi, ale - jak řekl pro BBC Mike Meredith z Britského antarktického výzkumného programu (British Antarctic Survey, BAS) - "velké plující ledovce budí vždycky díky svým rozměrům hodně pozornosti." Je však třeba si uvědomit, že existují i další podobná místa na Zemi, kde studená voda klesá do hlubin oceánu. Jeden lokální problém by tedy neměl celý systém vážněji ohrozit.

Mnohem reálnější dopad mohou mít mohutné ledové kry na život zvířat v okolí.

"Kolonie tučňáků císařských se nachází západním směrem asi 200 až 300 kilometrů daleko. Do této oblasti přicházejí proto, aby se nakrmili, rovněž tuleni toto místo vyhledávají kvůli přístupu k volné vodě. Pokud by se tento prostor ucpal ledem, pak by museli odejít jinam, aby si našli potravu," uvedl glaciolog Neal Young z Antarktického kooperačního centra pro výzkum klimatu a ekosystémů.


07.01.2010 - Ledová kra B9B se blíží k Mertzovu ledovcovému jazyku 07.02.2010 - Ledová kra B9B naráží do Mertzova ledovce 20.02.2010 - Od Mertzova ledovce se odlamuje kus ledu o rozloze 2550 km²
07.01.2010 (vlevo): Ledová kra B9B se blíží k Mertzovu ledovcovému jazyku.
07.02.2010 (uprostřed): Ledová kra B9B naráží do Mertzova ledovce.
20.02.2010 (vpravo): Od Mertzova ledovce se odlamuje kus ledu o rozloze 2550 km².


Zdroje:
- ACE CRC (26.02.2010, Large Iceberg breaks off the Mertz Glacier in the Australian Antarctic...)
- Australian Antarctic Division (26.02.2010, Massive iceberg calves from the Mertz Glacier)
- BBC News (26.02.2010, Vast Antarctic iceberg 'threatens marine life')
- Physorg.com (25.02.2010, Mammoth iceberg could alter ocean circulation: study)
- CBC News (26.02.2010, Massive icebergs drift from Antarctic coast)
- Climate Progress (01.03.2010, Another massive iceberg is calved in Antarctica, with implications...)
- Australian Antarctic Division (2002, What's happening: Another massive iceberg is born, pdf)
- Novinky (08.03.2010, Od Antarktidy se odlomil ledovec o velikosti Lucemburska)