ČSOP: Ptactvo potřebuje pomoci

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Konkrétní pomoc, Vydáno dne: 10.02.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010020010

O přikrmování volně žijících živočichů se v poslední době vede celá řada polemik a rozsáhlých diskusí. Nejrůznější odborníci zpracovávají na toto téma vědecké práce sloužící k prosazování toho svého názoru. Nicméně každý milovník přírody se snaží volně žijícím živočichům přilepšit v době nepříznivých klimatickým podmínek, které v těchto dnech sužují naši zem.

Zimní období má svá specifika a zejména při vyšší sněhové pokrývce a dlouhotrvajících mrazech mají živočichové v přírodě výrazně zhoršené podmínky pro přežití. Proto jim můžeme v tomto pro ně krušném období pomoci.

František z Assisi, patron zvířat
Sv. František z Assisi, patron zvířat
K předkládání potravy slouží nejrůznější typy přikrmovacích zařízení. Krmítka pro drobné zpěvné ptactvo lze koupit nejen v supermarketech, ale možností je i vlastní výroba. Návody lze najít nejen v různých ornitologických publikacích, ale i u ochránců přírody, myslivců či zahrádkářů, neboť i oni podporují pobyt opeřenců ve svých zahradách. A to nejen pravidelným zimním přikrmováním, ale i vyvěšováním budek. Vždyť taková biologická ochrana stromů v zahradě není vůbec na škodu. Rozhodneme-li se vyrobit krmítko sami, neměli bychom zapomenout na několik důležitých rad. Stavba by měla být jednoduchá, přístupná a hlavně bezpečná - tzn. že bychom měli dát pozor na vyčnívající hřebíky či vruty, aby nedošlo k poranění strávníků. Jinak se nápaditosti stavby meze nekladou. Důležité také je, aby předkládané krmivo nebylo vystaveno dešti, sněhu či slunci.

O přikrmování zvěře se pak starají především myslivci, opět v nejrůznějších přikrmovacích zařízeních, nicméně i my můžeme přiložit ruku k dílu. Vždy je však vhodná, tam kde je to možné, domluva s myslivci. Stejně jako s umístěním přikrmovacích mysliveckých zařízení i pro krmítka pro drobné zpěvné ptactvo by mělo platit, že je umísťujeme na závětrná, nerušená místa, která unikají zrakům nepovolaným lidem. Zajistíme tak živočichům dostatek klidu a také se vyvarujeme ničení zařízení vandaly. Je vhodné, když se v blízkosti nacházejí keře či stromy, které jsou přirozeným krytem a živočichové se cítí bezpečněji a zařízení s oblibou navštěvují.

Jak už bylo řečeno, o přikrmování zvěře se starají především myslivci, ale přikrmovat drobné zpěvné ptactvo může v podstatě kdokoliv, ví-li ovšem jak. Nejvhodnější potravou pro všechny drobné ptáky jsou olejnatá semena, z nichž nejrozšířenější je slunečnice, mák či řepka. Vhodná jsou i rozsekaná jádra vlašských ořechů, obilniny, jablka, případně hovězí či skopový lůj. Dnes však není problém koupit speciální směs pro zimní přikrmování ptáků. Vyvarovat bychom se však měli předkládání pečiva a soleným či kořeněným zbytkům jídel z kuchyně. Rovněž nevhodné jsou těstoviny a zdraví opeřenců neprospěje zplesnivělé, zapařené či jinak zkažené zbytky potravin.

S přikrmováním začínáme podle povětrnostních podmínek, nejlépe však v listopadu a končíme v dubnu, nicméně záleží na právě probíhající zimě. Vhodnější je předkládat potravu v menším množství, ale pravidelně každý den. Při sněhové pokrývce a velkých mrazech dávky úměrně zvyšujeme. Krmítko slouží nejen opeřencům jako zdroj potravy, ale může posloužit i nám jako zdroj poznání. Krmítko navštěvuje celá řada ptáků, o kterých jsme třeba neměli ani potuchy. Je dobré si svá pozorování zapisovat a má-li někdo určovací klíč při sobě, může se hned podívat, jakému že to opeřenci vlastně pomáhá přežít nepříznivou část roku.

Máte-li i Vy zájem se zapojit do zimního přikrmování opeřenců máte teď tu nejlepší příležitost. Český svaz ochránců přírody v Rokycanech se však nestará jen o drobné zpěvné ptactvo, ale svoji aktivitu rozšířil i na přikrmování vodních ptáků na řece Berounce. Konkrétně přímo v Berouně, kam pravidelně zaváží nejrůznější krmení (pečivo, ječmen, zeleninu...) k obohacení jídelníčku zde vyskytujících se opeřenců. A tak v blízkosti autobusového nádraží můžeme spatřit nejen labutě, ale i kachny divoké, lysky černé či racky chechtavé, ale i kormorány velké a vzácnější ze severu přilétlé morčáky velké. Většina z výše uvedených opeřenců jistě tuto aktivitu rokycanských ochránců přírody vítá, neboť letošní zima je skutečně krutá a dlouhá. Sami ochránci přírody zaznamenali již řadu úmrtí. I když se samozřejmě jedná o přirozený koloběh života a smrti v přírodě je vhodné pomoci.

Je sympatické, že i řada místních lidí by ráda pomohla, ale nemá dostatek finančních prostředků či fyzických sil. Z tohoto důvodu je možné využít i veřejnou sbírku "Zvíře v nouzi" řešící i tyto případy aktivní pomoci. Proto oslovila-li Vás tato myšlenka a chcete-li pomoci, můžete odeslat dárcovskou sms zprávu přesně ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zašlete jakýkoli finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Finanční prostředky vybrané v zimním období tak půjdou na realizaci přikrmování volně žijících živočichů na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, kde své služby zvířatům v nouzi poskytuje rokycanská záchranná stanice živočichů slavící v letošním roce 20-té výročí svého vzniku.


Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody - základní organizace Rokycany, 9.2.2010


Zdroje:
- Econnect (9.2.2010, Ptactvo potřebuje pomoci)
- Česká společnost ornitologická (Zimní přikrmování ptáků)
- Český svaz ochránců přírody, základní organizace Rokycany
- Český svaz ochránců přírody