Vymírání včel souvisí se ztrátou biodiverzity

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 29.01.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010010015

Správně fungující imunitní systém včely medonosné (Apis mellifera) je závislý na dostatečném počtu rostlinných druhů, jejichž pylem se včely živí. Úbytek druhové rozmanitosti rostlin a nevhodný způsob využívání včelstev k opylování rozsáhlých ploch osázených zemědělskými monokulturami se negativně odráží na odolnosti včel. Ty pak snadněji podléhají nemocem. K tomuto závěru dospěla studie francouzských vědců zveřejněná 20. ledna 2010 v odborném časopise Biology Letters.

Včela medonosná O příčinách dramatického úbytku včelích kolonií v Americe, Asii a Evropě se v uplynulých letech hodně diskutovalo. Problém bohužel stále přetrvává.

Za jednu z hlavních příčin byl označen virus akutní izraelské paralýzy (Israeli acute paralysis virus, IAPV). Mluvilo se také o varroáze, nosemóze, o neúměrném používání pesticidů, geneticky modifikovaných plodinách, elektromagnetickém záření, klimatických změnách nebo o ztrátě genetické rozmanitosti u komerčně chovaných včel.

Nicméně už před dvěma lety vědci z Nizozemska a Velké Británie prohlásili, že diverzita včel a dalšího hmyzu klesá stejnou měrou, jakou se snižuje diverzita rostlin. A teď francouzští odborníci z Národního institutu pro zemědělský výzkum (L’Institut National de la Recherche Agronomique, INRA) předložili důkazy, které tuto hypotézu, alespoň pokud jde o včely, potvrzují.

"Zjistili jsme, že včely krmené směsicí pěti různých pylů měly vyšší úroveň glukózooxidázy než včely krmené z jednoho jediného druhu květiny, i když ta jediná květina měla vyšší obsah bílkovin," řekl v rozhovoru pro BBC hlavní autor studie Dr. Cédrik Alaux.

Glukózooxidáza je pro včely důležitá, včely tento enzym produkují, aby před mikroby ochránily med a potravu pro larvy. Díky antispetickým účinkům glokózooxidázy stoupá odolnost celého společenstva a včely jsou schopné čelit útokům patogenů, vysvětlil Dr. Alaux.

Včely krmené směsicí pěti pylů disponovaly i větším množstvím tuku než jejich příbuzné odkázané na jediný zdroj pylu. I to nasvědčuje tomu, že u včel s rozmanitější potravou je imunitní systém silnější, protože hmyz vytváří antimikrobiální látky ve svých tukových tělesech.

Pole s řepkou olejkou Jsou to velice zajímavé poznatky, reagoval David Aston z britské asociace včelařů. Když se zamyslíte nad rozsahem ničení biotopů, nad ztrátou biodiverzity, nad expanzí takových plodin, jako je řepka olejka, když vidíte ty rozsáhlé oblasti s monokulturami, tak to je docela podstatná změna, jak si opylující hmyz může obstarávat potravu. Proto se dnes včelám daří lépe ve městech než na venkově, protože v městských parcích a zahradách je paradoxně větší rozmanitost rostlinného života, zamyslel se Aston.

Studie rovněž dobře koresponduje s tím, co se děje ve Spojených státech. Syndrom zhroucení včelstev (Colony Collapse Disorder, CCD) tam totiž nejvíce zasáhl kolonie, které jsou přemisťovány po celé zemi kvůli opylování komerčně důležitých plodin.

"Převážejí je například na plantáže mandlovníků a tam se vyskytuje jen jediný pyl," řekl Dr. Alaux. "Takže je možné, že imunitní systém těchto včelstev je slabší než u divokých včel, které mají mnohem rozmanitější stravu."

V USA nabývá na významu i ztráta genetické diverzity samotných včel.

Dr. Alaux věří, že nepříznivý trend ještě můžeme obrátit. Když už ne ve Spojených státech, tak alespoň v Británii, kde jsou zemědělci finančně motivováni k tomu, aby přijímali ekologická opatření. Biodiverzita rostlin by se tam tudíž mohla znovu zvýšit. Všechno však závisí na přístupu lidí. "Rád bych viděl mnohem větší uvědomění mezi hospodáři s půdou," povzdechl si Alaux.

Ve Francii dokonce vláda ve snaze zastavit úbytek včelstev prosadila projekt na vysévání nektarosných rostlin podél silnic.

Připomeňme si, že na včelařství je zavislá produkce většiny (76 procent) potravin určených k lidské spotřebě a bez opylení se neobejde 84 procent rostlinných druhů pěstovaných v Evropě.


Zdroje:
- BBC News (20.01.2010, Bee decline linked to falling biodiversity)
- Biology Letters (20.01.2010, Diet effects on honeybee immunocompetence)
- Finanční noviny (24.01.2010, Úbytek biodiverzity ohrožuje včely zejména v USA a Velké Británii)
- INRA (L’Institut National de la Recherche Agronomique)
- Wikipedia (Colony collapse disorder)
- Europa.eu (20.08.2008, Situace ve včelařském odvětví)