Počasí na severní polokouli ovlivňuje záporná fáze arktické oscilace

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 13.01.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010010009

Prosinec minulého roku a začátek roku letošního byl v Evropě, Asii a také na většině území Severní Ameriky abnormálně chladný. Například v USA byl prosinec 2009 oproti normálu chladnější o 1,8 stupně Celsia, ve Velké Británii o 2,1 stupně (nejchladnější prosinec od roku 1995). Naopak v Arktidě, Grónsku a také na Aljašce se teploty pohybovaly vysoko nad průměrem. Tento stav je důsledkem přirozeného klimatického jevu zvaného arktická oscilace (Arctic Oscillation, AO).

Arktická oscilace Arktická oscilace do značné míry ovlivňuje podnebí na severní polokouli - mění povětrnostní podmínky v polárních oblastech i v nižších zeměpisných šířkách. Záporná fáze cyklu, která velmi výrazně zesílila v prosinci 2009, je spojená s vyšším tlakem vzduchu na pólu a nižším tlakem ve středních zeměpisných šířkách (kolem 45 rovnoběžky). To znamená, že do Evropy, Asie i Severní Ameriky proniká více studeného arktického vzduchu, než je běžné, zatímco v Arktidě jsou teploty několik stupňů nad průměrem.

"Je to pro Arktidu velké teplo, teploty vzduchu jsou lokálně o 10 až 15 stupňů Fahrenheita (5,6 až 8,4 stupně Celsia) vyšší, než by v daných oblastech měly být," řekl Mark Serreze, vedoucí Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC) v Coloradu.

Při kladné fázi cyklu by se nad Arktidou nacházela tlaková níže a nad Euroasií a Amerikou by se držely oblasti vysokého tlaku vzduchu. Současná záporná fáze cyklu je nejextrémnějším výkyvem od počátku monitorování před šedesáti lety. (Dodatečně editováno: Tento stav pokračoval až do konce února 2010.)

"Za normálních podmínek by atmosférická cirkulace tyto dvě oblasti s různým tlakem vzduchu slučovala dohromady, ale k tomu teď nedochází, takže tu máme kapsy teplého vzduchu nad Arktidou a kapsy studeného vzduchu nad středními zeměpisnými šířkami, prostě tam zůstávají," vysvětlil Serreze.


Teplotní anomálie na severní polokouli - 12/2009 Index arktické oscilace k 12. lednu 2010
Povrchové teplotní odchylky v prosinci 2009 ve srovnání s průměrem za prosinec 2000 až 2008. Záporné odchylky jsou znázorněny modrou barvou, kladné jsou v červených odstínech. Index arktické oscilace k 12. lednu 2010.

-> Index arktické oscilace k 29. březnu 2010
-> Aktuální stav


Standardizovaný tříměsíční průměr indexu arktické oscilace v letech 1950 až 2009. V prosinci 2009 poklesl index AO na nejnižší hodnotu od roku 1950. Mořský led v Arktidě pokrýval v prosinci 12,48 milionů kilometrů čtverečních plochy, což je 920 tisíc km2 pod průměrem let 1979-2000, ovšem je to stále o 210 tisíc km2 více, než při rekordu v prosinci 2006.
Standardizované tříměsíční průměry indexu arktické oscilace v letech 1950 až 2009. V prosinci 2009 poklesl index AO na nejnižší hodnotu od roku 1950 (-3,41). I nadále však platí, že od 70. let minulého století měla arktická oscilace tendenci setrvávat po většinu času v kladné fázi. Mořský led v Arktidě pokrýval v prosinci 12,48 milionů kilometrů čtverečních plochy, což je 920 tisíc km2 pod průměrem let 1979-2000, ovšem je to stále o 210 tisíc km2 více, než při rekordu v prosinci 2006. Záporná fáze arktické oscilace brání transportu ledu na jih, takže i přes vyšší teploty v regionu může při delším trvání anomálie docházet k tvorbě víceletého ledu.


Zdroje:
- NASA Earth Observatory (09.01.2010, Winter Temperatures and the Arctic Oscillation)
- NOAA (Daily Arctic Oscillation Index)
- NOAA (12.01.2010, NOAA: U.S. December Wetter and Colder than Average)
- Reuters (12.01.2010, Unusual Arctic warmth as north hemisphere shivers)
- NSIDC (05.01.2010, Extreme negative phase of the Arctic Oscillation yields a warm Arctic)
- NSIDC (The Arctic Oscillation)
- University of Washington (01.06.2001, UW scientists say Arctic oscillation might carry evidence...)