Globální oteplování zvyšuje počet generací motýlů v Evropě

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 29.12.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009120016

Ekolog Florian Altermatt z University of California studoval 44 druhů můr a motýlů ve střední Evropě. Své výsledky zveřejnil v časopise Proceedings of the Royal Society B. Oblast střední Evropy se od osmdesátých let poměrně výrazně otepluje a v důsledku toho má až 190 druhů vyšší pravděpodobnost přidání další generace v daném roce. Počet generací hmyzu v průběhu roku se nazývá voltinismus.

Zobonosec kopřivový (Hypena proboscidalis)
Jedním ze 44 druhů zahrnutých do studie je Zobonosec kopřivový (Hypena proboscidalis).
Logika je poměrně jednoduchá; teplejší počasí umožňuje hmyzu včasnější aktivitu a tak má hmyz více času shánět potravu a rozmnožovat se. To mu v konečném důsledku umožňuje mít větší počet generací.

Ekologické dopady takové zvýšené aktivity se budou pravděpodobně lišit v závislosti na konkrétním druhu hmyzu. Pozitivním dopadem bude například zvýšená dostupnost potravy pro predátory, kteří se hmyzem živí, a mezi negativní dopady bude patřit zvýšené poškození různých zemědělsky významných plodin či hospodářsky významných dřevin, což můžeme v některých oblastech světa už pozorovat (je to i případ přemnožení pod kůrou žijícího hmyzu v severní Kanadě v provincii Britská Kolumbie, kde zdecimoval hospodářsky významné borovicové lesy).

Hmyz patří mezi tzv. r-stratégy, tedy organismy, které se na změny prostředí dokážou adaptovat nejrychleji, z větší části na úkor jiných druhů organismů. R-stratégové se vyznačují malou hmotností, rychlou výměnou generací, rychlým metabolismem, exponenciálním rozmnožováním při vhodných podmínkách a zvýšenou mírou mutací. Ze zvířecí říše patří mezi r-stratégy (říká se jim i oportunistické druhy) například hlodavci. Z rostlin sem patří například plevele a invazivní druhy rostlin.

Všeobecně tedy globální oteplování bude nahrávat r-stratégům, kterým vyhovují nestabilní podmínky a znevýhodňuje k-stratégy, tedy "pomalé" druhy, kterým vyhovují naopak podmínky stabilní. K-stratégové se vyznačují vysokou hmotností těla, menší schopností migrace, malým počtem potomků, vysokým věkem či pomalým metabolismem. Častokrát jde už o ohrožené druhy.

Altermattovy výsledky jsou v souladu s teoretickými předpoklady o šíření hmyzu a jeho reakci na vyšší teploty, jakož i v souladu s paleoklimatickými údaji, které dokazují výrazné zvýšení poškození rostlin hmyzem v teplejších obdobích. Na závěr je možné konstatovat, že všechna období s prudkým zvyšováním globálních teplot byla spojená s masovým vymíráním druhů.

Více podrobností o výzkumu v angličtině naleznete zde (ScienceNews.org).


Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (28.12.2009, Globálne otepľovanie zvyšuje počet generácií...)