Tři čtvrtiny obyvatel ČR souhlasí s omezováním emisí, i kdyby to mělo vážně zatížit ekonomiku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Veřejné mínění, Vydáno dne: 20.12.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009120011

Globální oteplování je realita. Lidé nesou za tento problém odpovědnost a měli by jej řešit, i kdyby to mělo negativní dopad na hospodářství. Takový je názor velké většiny obyvatel České republiky. Ukázal to výzkum veřejného mínění, který 17. prosince 2009 zveřejnilo Středisko empirických výzkumů (STEM). Názory lidí v této věci podle agentury nejsou závislé na věku, politické orientaci ani na majetku.

Vlajka České republiky "V současné době se často hovoří o změně klimatu. Myslíte si Vy osobně, že v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování?" Na tuto otázku odpovědělo 33 procent dotázaných "určitě ano" a 47 procent "spíše ano". K možnosti "spíše ne" se přiklonilo 14 procent respondentů, 6 procent zvolilo odpověď "určitě ne".

Na otázku, zda jsou klimatické změny důsledkem lidského chování, reagovalo kladně 75 procent účastníků průzkumu, ty ostatní připisují změny přírodním procesům nezávislým na člověku.

75 procent lidí souhlasí s tím, aby se Česká republika zavázala ke snižování emisí skleníkových plynů i za tu cenu, že by to vážně zatížilo naši ekonomiku. Rozhodně proti jsou 4 procenta lidí a 21 procent je spíše proti.

Postoj veřejnosti kontrastuje s názorem prezidenta Klause, který globální oteplování považuje za nové náboženství a sám o sobě hovoří jako o hlasu "mlčící většiny".

Názory na problematiku globálního oteplování sdílejí ve stejné míře lidé různého věku, materiálního zajištění a politické orientace.

Průzkumu agentury se v době od 1. do 9. prosince 2009 zúčastnilo 1260 respondentů.


Zdroje:
- STEM (17.12.2009, Názory české veřejnosti na otázky změn klimatu)
- Ekolist.cz (17.12.2009, STEM: O globálním oteplování je přesvědčeno 80 procent Čechů)