Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Zdroje informací, Vydáno dne: 30.11.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009110005

Zpráva o stavu přírody a krajiny představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR "Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa," konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že: Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.


KE STAŽENÍ:   Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009  Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009 (pdf, 13 MB)
(několik grafů z dokumentu si můžete prohlédnout níže)


Poznámky:

[1] Celá zpráva je k dispozici v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


Rozloha zemědělské půdy v ČR za posledních 15 let


Pokles rozlohy nefragmentovaného území ČR s prognózou do roku 2040


Početnost populace lesních ptáků a ptáků zemědělské krajiny


Zdroj: Mzp.cz (30.11.2009, Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009)