Grónský příkrov ztrácí kvůli oteplování 273 miliard tun vody za rok

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 17.11.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009110003

Grónský ledový příkrov taje stále rychlejším tempem. V letech 2006 až 2008 ztrácel 273 miliard tun vody za rok, což představuje zvýšení hladiny oceánů o 0,75 milimetru ročně. Úbytek je způsoben jednak rychlejším povrchovým odtáváním ledu a také zrychlujícím se pohybem ledovcových proudů, které transportují led z vnitrozemí do moře. Propočty ověřené satelitním měřením družice GRACE zveřejnil kolektiv devíti autorů v nové odborné studii, která vyšla v časopise Science.

Ledová kra ü pobřeží Grónska "Z těchto výsledků je zřejmé, že úbytek ledu v Grónsku se zrychluje od 90. let minulého století. Základní příčiny nasvědčují tomu, že tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v blízké budoucnosti," vysvětlil jeden z autorů studie profesor Jonathan Bamber z univerzity v Bristolu.

"Došli jsme ke shodě mezi dvěma zcela nezávislými odhady, což hodně posiluje věrohodnost těchto čísel a také naše úvahy o probíhajících procesech."

Grónský ledový příkrov obsahuje dost vody na to, aby zvýšil hladinu světových oceánů o sedm metrů. Mezi lety 2000 a 2008 ztratil odhadem asi 1500 miliard tun vody, což přispělo k růstu mořské hladiny přibližně o 0,46 milimetru za rok.

Ztráty ledu jsou částečně vyrovnávány větším množstvím sněhových srážek na ostrově. K tomu dochází zhruba od roku 1996. Navíc podstatná část rozmrzlé sněhové vody je dosud zadržována v ledovém příkrovu. Bez těchto zmírňujících účinků by byl úbytek ledu v Grónsku po roce 1996 o 100 procent vyšší.


Zdroje: University of Bristol, Science Magazine