Sluneční skvrny slábnou, během příštího desetiletí možná úplně zmizí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 23.08.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009080012

Magnetické pole slunečních skvrn slábne. Souběžně s tím se zvyšuje teplota tmavých umber uvnitř skvrn. Děje se tak bez ohledu na jedenáctiletý sluneční cyklus. Relevantní údaje jsou k dispozici od počátku 90. let. Z extrapolace dosud naměřených hodnot vyplývá, že po roce 2015 budou sluneční skvrny vznikat jen zcela výjimečně. Vážně bychom se proto měli zabývat možností, že vstupujeme do dlouhodobého minima sluneční činnosti, jaké nastalo naposledy v letech 1645 až 1715. V červencovém vydání odborného časopisu EOS na to upozornila dvojice respektovaných autorů - Dr. William Livingston a Dr. Matthew Penn z Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory) v arizonském Tucsonu. "Magnetická pole slunečních skvrn slábnou asi o 50 gaussů ročně," řekl Penn. "Pokud tento trend extrapolujeme do budoucnosti, sluneční skvrny by mohly úplně zmizet kolem roku 2015."

Slunce - snímek sondy SOHO z 22. srpna 2009. Sluneční skvrny jsou nejvýraznějším projevem sluneční aktivity. Jejich počet se mění v přibližně jedenáctiletých cyklech. Pozorovatelům se jeví jako tmavé body na povrchu Slunce, ve skutečnosti jsou to útvary s extrémně silným magnetickým polem. Jeho intenzita je taková, že brání konvektivním pohybům a lokálně snižuje teplotu fotosféry. Poslední sluneční maximum nastalo v letech 2000 až 2001. Sluneční činnost byla v té době opravdu bouřlivá. Připomeňme si také rekordně silnou erupci v listopadu 2003, která vyřadila z činnosti japonskou komunikační družici JAXA, škody utrpěla i sonda Mars Odyssey.

Ještě v lednu 2008 očekávala většina expertů rychlý nástup dalšího cyklu, který měl být nadprůměrně silný. Jenomže předpovědět aktivitu Slunce není vůbec jednoduché a koneckonců ani v minulosti nebyly prognózy příliš úspěšné. Hluboké minimum, které je už teď nejdelší za posledních sto let, stále trvá a nutí vědce k přehodnocování dřívějších postojů.

Už samotný fakt, že sluneční minimum trvá tak dlouho, považují někteří astrofyzici za předzvěst dlouhodobého útlumu sluneční činnosti. Od ledna 2004 uplynulo (zatím) 697 dnů bez výskytu jediné skvrny, přičemž v předcházejících cyklech byl počet takových dnů výrazně nižší, v průměru 485 dnů. K něčemu podobnému došlo naposledy před první světovou válkou, v letech 1908 až 1913. Na bezprecedentně nízkou úroveň zeslábl během minima i sluneční vítr.

Jak ukazují následující grafy, k oslabování magnetického pole skvrn dochází přinejmenším od začátku 90. let. Intenzita infračerveného záření v umbrách naopak roste (teplota stoupá, skvrny zjasňují).


Graf č. 1 - Magnetické pole slunečních skvrn a intenzita infračerveného záření v umbrách.
Magnetické pole slunečních skvrn a intenzita infračerveného záření v umbrách + extrapolace naměřených hodnot. Při poklesu pod 1500 gaussů už skvrny nevzniknou.


"Podle našich měření, sluneční skvrny vznikají pouze tehdy, když je magnetické pole silnější než asi 1500 gaussů," vysvětlil Livingston. "Pokud tedy bude současná tendence pokračovat, pak této hranice dosáhneme už v blízké budoucnosti a sluneční magnetická pole by se mohla stát příliš slabá na to, aby tvořila sluneční skvrny."

"Jestli je současný pokles znamením dlouhodobého poklesu množství slunečních skvrn podobně jako při Maunderovu minimu, to se teprve uvidí," konstatovali Livingston a Penn. "Jiné údaje o sluneční aktivitě naznačují, že se sluneční skvrny musí vrátit nejpozději během příštích roku."


Graf č. 2 - Magnetické pole slunečních skvrn (max. intenzita) v období od roku 1992 do února 2009.
Magnetická pole slunečních skvrn od roku 1992 do února 2009. Měřeno pomocí techniky
Zeemanova rozdvojení spektrálních čar v infračerveném oboru spektra.


Graf č. 3 - Soubor dat (1392 skvrn) za období od roku 1992 do února 2009 ukazuje korelaci mezi intenzitou infračerveného záření pozorovaného v umbrách a intenzitou magnetického pole kolem skvrn.
Soubor dat (1392 skvrn) za období od roku 1992 do února 2009 ukazuje korelaci mezi intenzitou infračerveného záření pozorovaného v umbrách a intenzitou magnetického pole kolem skvrn.


Záhada chybějících slunečních skvrn vyřešena?

Na konferenci Americké astronomické společnosti (American Astronomical Society, AAS) v Coloradu zaznělo v polovině června přesvědčení, že obavy z dlouhodobého minima nejsou na místě. Tryskové proudy uvnitř Slunce se prý posouvají o něco pomaleji, než je obvyklé, což ve svém důsledku způsobuje absenci skvrn. Tento stav by se však měl brzy změnit. Proudy vznikají každých jedenáct let v blízkosti pólů a následně postupují směrem k rovníku. Po dosažení 22. stupně šířky by měl začít sluneční cyklus. A právě tuto kritickou hranici už proudy v letošním roce překonaly. Slunečních skrvn by tedy mělo teoreticky přibývat...

Žlutočervené pásy na této helioseizmické mapě ukazují posun tryskových proudů uvnitř Slunce od pólů směrem k rovníku. Černé obrysy souvisí s četností výskytu slunečních skvrn.
Žlutočervené pásy na této helioseizmické mapě ukazují posun tryskových proudů uvnitř Slunce od pólů směrem k rovníku. Černé obrysy souvisí s četností výskytu slunečních skvrn.


Doplněno 8.9.2009


Zdroje:
- SpaceWeather.com (22.08.2009, Are Sunspots Disappearing?)
- Leif.org/EOS/2009EO300001.pdf (28.07.2009, Are Sunspots Different During This Solar Minimum?)
- Wattsupwiththat.com (06/2008, Sunspots: They may vanish by 2015)
- NASA (03.09.2009, Are Sunspots Disappearing?)
- Hvězdárna Uherský Brod (04.09.2009, Zmizí skutečně sluneční skvrny?)
- Wattsupwiththat.com (15.08.2009, Livingston and Penn in EOS: Are Sunspots Different During...)
- NASA (17.06.2009, Mystery of the Missing Sunspots, Solved?)
- Hvězdárna Vsetín (26.06.2009, Záhada chybějících slunečních skvrn - vyřešena?)
- Users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.html (Solaemon's Spotless Days Page)
- iHNed.cz (24.09.2008, Sonda zjistila, že sluneční vítr je nyní nejslabší od začátku měření)
- National Solar Observatory (Dr. William Charles Livingston)
- National Optical Astronomy Observatory (Dr. Matthew J. Penn)