Nová studie MIT: rychlost klimatické změny bude dvojnásobná

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 25.05.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009050011

Podle nové studie týmu vědců z Massachusetts Institute of Technology (MIT) se oteplí výrazněji, než podle poslední zprávy panelu IPCC (Mezivládní panel pro klimatickou změnu) z roku 2007. Článek byl publikovaný v časopise Journal of Climate.

Pokud by nedošlo k žádnému omezování emisí skleníkových plynů, a ty by rostly asi tempem jednoho procenta ročně, tak by se teploty s 90% pravděpodobností do roku 2100 zvýšily v rozsahu 3,5 až 7,4°C. Přitom střední (mediánový) odhad je 5,2°C. To je víc než předcházející odhady okolo 2,4°C.


Rozhoduje ekonomika a aerosoly

Nejde ani tak o to, že by se změnila citlivost modelů na změnu koncentrace skleníkových plynů, ale spíše o zpřesnění ekonomických předpokladů (tedy významnější nárůst spotřeby energie a fosilních paliv). Modely rovněž zahrnuly nové údaje o vlivu aerosolů, které oteplování maskují, ale také vliv sazí a rychlost pohlcování tepla oceány (ta je o něco nižší oproti předchozím odhadům).


Mírný optimismus

Vědci však zdůrazňují, že výraznému oteplování se dá zabránit, pokud se podaří významně omezit množství vypouštěných skleníkových plynů. Avšak bez jakéhokoliv zásahu "existuje významně větší riziko, než se dosud uvažovalo," říká Ronald Prinn, jeden z autorů studie. "To zvýrazňuje naléhavost politického zásahu. Neexistuje způsob, že by se svět mohl, anebo měl vystavit takovému riziku." Podle něj je potřebné, aby v nasledujících desetiletích svět přešel na technologie s nízkými, nebo nulovými emisemi skleníkových plynů.


Ropný zlom

Je však třeba připomenout, že "optimistické" ekonomické předpovědi se nemusí naplnit a pravděpodobně se ani nenaplní.

Světová produkce kapalných paliv v letech 2004 až 2009.

Dnes je totiž spotřeba tekutých paliv asi o 3-4 milióny barelů denně nižší, než před začátkem krize v červenci 2008 (viz. obrázek). Je též málo pravděpodobné, že spotřeba tekutých paliv (ropy a ropných derivátů) ještě někdy přesáhne dosaženou rekordní hranici z roku 2008. Klesají totiž investice do nové těžební kapacity a zároveň dochází k poklesu těžby na existujících ropných polích asi o 6 % ročně (viz. článek Hook a kol., 2009). Současně stále neexistuje adekvátní energetická náhrada za ropu. V případě oživení ekonomické aktivity a zvýšení spotřeby paliv jejich cena znovu stoupne, což vyvolá další vlnu ekonomické recese. Tím se však problém nekončí, protože není možné "řešit" snižování emisí prostřednictvím ekonomické recese. Nevyhnutelné je dramatické zvyšování energetické účinnosti a úspor energie a přechod na elektrifikovanou dopravu.


Alexander Ač


Zdroj: Alexander Ač - SME Blog (22.05.2009, Nová štúdia MIT: rýchlosť klimatickej zmeny bude...)