Václav Klaus (znovu) šlápl vedle

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 01.05.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040009

Profesor geologie Ian Plimer uvedl na knižní trh novou knihu: "Nebe a země - globální oteplování: chybějící věda" s proslovem prof. Václava Klause ve znění:

"Jde o velmi silnou, jasnou, pochopitelnou a extrémně užitečnou knihu. Ian Plimer plně využívá své vědecké vzdělání v geologii, svoji celoživotní akademickou zkušenost, a svoje široké, mezioborové znalosti, aby rozebral v současnosti populární, politicky korektní, ale racionálně neobhajitelnou a neudržitelnou pozici, že se Země blíží ke katastrofické klimatické změně a že musíme jednat - za každou cenu - abychom tomu zabránili."

Nebe a země - globální oteplování: chybějící věda "Profesor Plimer tvrdí, že současná klimatická změna není historicky bezprecedentní a že teploty ve 20. století nejsou mimo rozsah přirozené variability. Odmítá nevědeckou myšlenku, že vysvětlování klimatické změny je možné jednou proměnnou (CO2), tvrzením, že existuje silný vztah mezi měřenou teplotou a emisemi CO2, a téměř náboženskou vírou, že snížením emisí CO2 zastavíme klimatickou změnu. Správně předpokládá, že lidé se budou schopni přizpůsobit jakýmkoli budoucím ochlazením nebo oteplením."

"Přesvědčivě též kritizuje OSN, IPCC, britské a americké politiky stejně jako 'Hollywoodské hvězdy show-byznysu'. Přísně rozlišuje vědecký a environmentální aktivismus, politiku a oportunismus. Kniha, kterou jsem napsal před dvěma lety, Modrá planeta v zelených poutech, dochází k velmi podobným závěrům, ale musím říci, že pokud by jsem měl možnost číst knihu profesora Plimera, moje kniha by byla lepší."


Jakákoliv debata o jakémkoliv vědeckém problému je v pořádku, pokud vychází z reálných faktů. Proto se domnívám, že tato kniha nesplňuje podmínky hodnotného příspěvku k debatě o klimatických změnách.

Ian Plimer udává graf (v knize číslo 3), který podle něj vyvrací teorii, že CO2 způsobuje oteplování, kvůli výraznému ochlazování v období "poválečného ekonomického rozmachu":

Graf použitý Ianem Plimerem v knize Nebe a země - globální oteplování: chybějící věda.

Plimer neudává v knize zdroj grafu, ale pochází z dokumentu "Velký podvod s globálním oteplováním" a nezobrazuje posledních 20 let záznamu globálních teplot (kdy je růst nejrychlejší). Dokonce i tvůrce filmu Durkin uznal, že graf je špatný a změnil ho.

Porovnejte Plimerův graf s grafem globální teploty podle IPCC:

Graf globální teploty podle IPCC.

Nesprávný graf teploty v Durkinově filmu představoval jednu ze sedmi nesprávných interpretací, které 37 vědců požadovalo opravit. Plimer ve své knize tvrdí, že tyto opravy požadovali, protože dokument prezentoval "nesprávný morální výhled", musel si být tedy vědom problémů s grafem v Durkinově dokumentu, ale přesto jej použil.

V knize můžete najít i nasledovné tvrzení:

Strany 87-99 - Hokejkový graf (Man a kol. 1999, 2008) je podvod.

Strana 99 - Nesprávně tvrdí, že NASA musela odvolat tvrzení o globální teplotě. Plimer popletl teploty v USA (asi 2 % povrchu Země) s globálními teplotami.

Strana 131 - Prezentuje graf závislosti mezi globální teplotou a slunečními skvrnami. Graf končí v roce 1980, protože potom tato závislost neplatí.

Strana 198 - Arktický led roste.

Strana 198 - Počet ledových medvědů se zvyšuje.

Strana 198 - Malárie je běžná i v chladných oblastech. Bez odkazu na literaturu.

Strana 209 - Podmořské sopky mohou mít na podnebí výrazný vliv.

Strana 281 - Tvrdí, že alpské ledovce neustupují. Citovaný zdroj však tvrdí, že se úbytek ledovců nezrychluje.

Strana 286 - Tvrdí, že IPCC nemá důkaz na podporu tvrzení, že ledovce ubývají.

Strana 325 - Tvrdí, že i když spálíme všechna fosilní paliva, koncentrace CO2 se nezdvojnásobí.

Strana 370 - Tvrdí, že 98 % skleníkového efektu způsobuje vodní pára. Bez odkazu na literaturu. (Ve skutečnosti je to mnohem méně).

Strana 381 - Tvrdí, že roztavené skály výrazně ohřívají oceán. Bez odkazu na literaturu.

Strana 388 - Tvrdí, že neexistuje něco jako globální teplota...

Strana 421 - Tvrdí, že pouze 4 % CO2 v atmosféře pochází z lidských aktivit. Bez odkazu na literaturu.

Ještě více se dozvíte na blogu Tima Lamberta a klimatologa prof. Barryho Brooka.

Domnívám se, že "jde o velmi zmatenou, zavádějící, nepochopitelnou a extrémně zbytečnou knihu". Vlastně ne, nejde o zbytečnou knihu - ukazuje téměř všechny pseudoargumenty klimaskeptiků v celé "kráse".


Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (26.04.2009, Václav Klaus (znovu) šliapol vedľa)