Výsledky anket Ropák a Zelená perla za rok 2008

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 25.04.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040007

Ekologičtí aktivisté z občanského sdružení Děti Země udělili titul Ropáka 2008 pražskému primátorovi Pavlu Bémovi z ODS. Na dalších místech se umístili poslanec Milan Šimonovský z KDU-ČSL a poslanec Oldřich Vojíř z ODS. Zelenou perlu 2008 získal Jaroslav Mencl, poradce předsedy dopravní komise Plzeňského kraje. Svými výroky zaujali i Aleš Řebíček a Hynek Fajmon z ODS.

Populace ropáků v Česku stále roste. V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály "Spolku krušnohorských ropáků", z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 17. ročníku ankety "Ropák roku" o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 14. ročníku ankety "Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.


Ropák 2008
 1. MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) - Praha (269 bodů)


 2. Ing. Milan Šimonovský, poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) - Česká republika (185 bodů)


 3. Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., poslanec PS P ČR a předseda Hospodářského výboru (ODS) - Ústecký kraj a ČR (165 bodů)


Zelená perla 2008

 1. Jaroslav Mencl, poradce předsedy dopravní komise Plzeňského kraje (214 b.):

  "My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech, neustále přibývá."
  (Z rozhovoru o vlivu alejí a stromořadí na nehodovost v ČR a o jejich kácení Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 14. 1. 2008)


 2. Aleš Řebíček, ministr dopravy (ODS) (202 bodů)

  "Pokud mluvíme o předražených dálnicích, bavme se tady, kolik je kde přechodů pro medvědy a žáby a byl bych rád, kdyby tady zaznělo, že to jsou ty důvody, proč máme drahé dálnice."
  (Z článku Dopravní stavby předražují obce a ekologové Žďárský deník, 17. 1. 2008)


 3. Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (170 bodů)

  "Uhlí, ropa a plyn zkrátka nedojdou a není žádný rozumný důvod je uměle zdražovat a jinak znevýhodňovat v konkurenci s jinými zdroji energie."
  (Z článku Slovníček evropských levicových pojmů - 11. Obnovitelné zdroje energie, 25. 3. 2008)

Tisková zpráva občanského sdružení Děti Země, redigováno


Zdroj: Děti Země (24.04.2009, Výsledky anket "Ropák 2008" a "Zelená perla 2008")