Zima v Česku a na Slovensku byla vlhká, ale ne příliš studená

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 05.04.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040003

Počasí v prvních třech měsících roku 2009 přineslo do České republiky spíše průměrné teploty. Výjimkou byl začátek roku, který byl velmi chladný. Do 16. ledna se průměrná teplota -7°C odchylovala od dlouhodobého normálu o 5 stupňů. Celkově byl však leden jen mírně podnormální s odchylkou -1,2°C. První únorová dekáda byla ve srovnání s normálem teplejší, druhá chladnějí a třetí jen slabě nadprůměrná, jako celek byl únor teplotně blízký normálu. Březen byl asi o 1 stupeň teplejší než obvykle.

Co se týče srážek, únor a březen se zařadily mezi vlhké měsíce. Platí to zejména pro Moravu, kde na některých místech spadlo v úhrnu až 250% srážkového normálu.

Na Slovensku byla zima oproti průměru vlhčí. Teplota se pohybovala většinou nad normálem, celkově bylo tepleji o více než jeden stupeň Celsia. Pouze v první polovině ledna převládaly odchylky záporné. Srážkové úhrny byly rekordně vysoké na jihozápadě a na severu Slovenska. Mimořádně velké množství sněhu napadlo hlavně v horských oblastech.


Průměrná denní teplota vzduchu od července 2008 do března 2009, meteorologická data z observatoře Doksany (ČHMÚ)

Průměrná denní teplota vzduchu od července 2008 do března 2009, meteorologická data z observatoře Doksany (ČHMÚ).

Zdroj: ČHMÚZpracováno podle: ČHMÚ, SHMÚ, Pravda.sk