Hluboké minimum sluneční aktivity pokračuje i v roce 2009

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 24.03.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009030008

Od začátku roku uplynuly už bezmála tři měsíce a sluneční aktivita zůstává nadále extrémně nízká. 70 z 83 dnů (85 procent času) nebyl na Slunci zaznamenán výskyt jediné skvrny. Pokud by tento trend vydržel až do konce roku, došlo by k vyrovnání nebo překonání rekordu z roku 1913, kdy se na slunečním disku neobjevila žádná skvrna 311 dnů (85 procent času). Minulý rok bylo takových dnů 266 (73 procent času). Je zřejmé, že navzdory očekávání expertů hluboké minimum stále trvá a nový 24. sluneční cyklus se dosud téměř neprojevuje.

Sluneční aktivita v prvních třech měsících roku 2009 byla ještě nižší než v roce 2008. Jak dlouho tento stav potrvá? Nenecházíme se na počátku dlouhodobého minima? A pokud ano, co to bude znamenat pro podnebí? Jak rychle a jak výrazně zareaguje na pokles sluneční aktivity? Víme o tom, že v minulém tisíciletí klima ovlivnilo Daltonovo minimum v letech 1790-1830, Maunderovo minimum mezi roky 1645-1715, dále Spörerovo minimum (1420-1570), Wolfovo minimum (1280-1340) a Oortovo minimum (1010-1050).

Někteří vědci se domnívají, že by déletrvající snížení sluneční činnosti (srovnatelné s Daltonovým minimem) vedlo k poklesu průměrných teplot na Zemi asi o 0,4 až 0,5 stupně Celsia, podle jiných je třeba počítat s ještě větším ochlazením - přibližně o 1,5 stupně Celsia, možná i více. Odhady opírající se zkušenosti z minulosti nejsou přesné, protože v pozadí chladných výkyvů v 16. až 19. století stály pravděpodobně i jiné faktory, jako je sopečná aktivita.


Podle některých projekcí vycházejících z dlouhodobých cyklů sluneční aktivity bude v následujících desetiletích sluneční činnost velmi nízká a srovnatelná s Daltonovým minimem (1790-1830).

Podle některých projekcí vycházejících z dlouhodobých cyklů sluneční aktivity bude v následujících desetiletích sluneční činnost extrémně nízká a srovnatelná s Daltonovým minimem na přelomu 18. a 19. století. K tomuto závěru dospěl například australský badatel David Archibald, který je známý svou kritikou Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).


Průběh solárního cyklu a prognóza dalšího vývoje - počet slunečních skvrn, po korekci z března 2009.

Na tomto grafu z 2. března 2009 posunuli zástupci amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) křivky očekávaného průběhu slunečního cyklu více do prava (předchozí graf zde), protože minimum trvá déle, než předpokládali. Odhadovaná amplituda nového cyklu zatím korigována nebyla.


Zdroje:
- Space Weather (22.03.2009, Deep Solar Minimum)
- SIDC (Daily Sunspot Numbers)
- DavidArchibald.info (David C. Archibald: Solar Cycles 24 and 25 and predicted Climate Response)
- NOAA/SWPC (Solar Cycle Progression)