Záření mobilních telefonů zhoršuje paměť, tvrdí nová studie

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zdraví, Vydáno dne: 07.12.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008120003

Už více než 60 procent lidí na této planetě vlastní mobilní telefon. K masovému šíření mobilních technologií dochází navzdory tomu, že část odborníků varuje před možnými zdravotními riziky spojenými s tímto fenoménem. Zatím posledním varováním je studie Henrietty Nittbyové a Leifa Salforda z Lundské univerzity ve Švédsku. Podle jejich zjištění může záření emitované mobilním telefonem zhoršovat krátkodobou paměť. Nasvěčují tomu pokusy s laboratorními potkany. Švédští odborníci už dříve tvrdili, že elektromagnetické pole narušuje krevní mozkovou bariéru a způsobuje pronikání bílkovin do mozkové tkáně. Následkem toho odumírají nervové buňky v mozkové kůře a hippocampu, paměťovém centru mozku.

George W. Bush s mobilním telefonem. Nittbyová pod dohledem Salforda sledovala laboratorní potkany vystavované déle než rok pravidelně dvě hodiny týdně záření mobilního telefonu. Při následných testech krátkodobé paměti měli tito hlodavci prokazatelně horší výsledky než zvířata, která nebyla záření vystavena.

Oba výzkumníci věří, že zhoršení paměti u pokusných zvířat má spojitost s tím, co se podařilo prokázat v předcházejících studiích. Dosavadní výzkumy totiž vedly k závěru, že elektromagnetické záření mobilních telefonů působí na krevní mozkovou bariéru. Tato bariéra brání pronikání krevních substancí do mozkové tkáně. Salford s kolegy zjistil, že záření umožňuje krevním bílkovinám dostávat se do mozku a vede k odumírání mozkových buněk. Výzkum konkrétně odhalil poškození nervových buněk v mozkové kůře a hippocampu, paměťovém centru mozku. Zatímco průnik bílkoviny je patrný okamžitě po ozáření, nervové poškození bylo zřejmé teprve s odstupem čtyř až osmi týdnů. Vědci také upozornili, že záření mění aktivitu celých skupin genů souvisejících s chováním a pamětí.

"Nyní vidíme, k čemu došlo v mozcích laboratorních zvířat po vystavení záření mobilního telefonu. Dalším krokem je snaha pochopit, proč se tak stalo," řekla Henrietta Nittbyová, která sice mobilní telefon vlastní, ale nikdy jej nepřikládá přímo k uchu. Na volání používá sadu handsfree.


Zdroje:
- ScienceDaily (05.12.2008, Mobile Phones Affect Memory In Laboratory Animals, Swedish Study Finds)
- Lunds Universitet (03.12.2008, Mobiler påverkar minnet hos försöksdjur)
- Novinky (05.12.2008, Užívání mobilních telefonů ovlivňuje paměť)