Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 20.11.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008110007

Britský parlament schválil 18. listopadu zákon, který Velkou Británii zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 procent do roku 2050 (ve srovnání s rokem 1990). "Je to první zákon tohoto druhu na světě," prohlásil ministr pro energetiku a změnu klimatu Ed Miliband. "Přináší to jasné poselství před rozhovory o klimatu v Evropě a ve světě, že skutečná akce je možná... Arktický led taje rychleji, než se čekalo. Emise rostou na celém světě rychleji, než se čekalo. Škody způsobené změnou klimatu jsou větší, než se čekalo. Ze všech těchto důvodů jsme posunuli svůj cíl ze 60 na 80 procent do roku 2050."

Ed Miliband Miliband vyzval evropské státy, aby následovaly příkladu Británie a nenechaly se znejistit finanční krizí. "V hospodářsky těžkých časech se někteří lidé budou ptát, zda bychom neměli ustoupit od svých klimatických cílů. Ale to by bylo úplně špatně, to by byl velký krok zpět," varoval ministr.

Výbor pro klimatickou změnu (Climate Change Committee, CCC), který návrh zákona posuzoval a doporučil jeho schválení, konstatoval, že cíl je sice obtížně splnitelný, ale je možné ho dosáhnout. Náklady na realizaci podle nich nepřesáhnou částku odpovídající dvěma procentům HDP.

Zdroje: AFP, EkoList, Labour Party, NEWS.com.au