Poslanci schválili novelu, která pomůže zmírnit znečištění ovzduší v ČR

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 31.10.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008100013

Novelu zákona o ochraně ovzduší, včetně důležitého pozměňovacího návrhu poslance Radima Chytky (ODS), dnes schválila Poslanecká sněmovna. Novela dává krajským úřadům pravomoc stanovit znečišťovatelům v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší emisní strop, který musí ve stanovené lhůtě splnit a snížit tak zátěž obyvatel dané lokality. Krajský úřad stanoví takovému znečišťovateli emisní strop na úrovni maximálně 70 procent hodnoty jeho průměrných ročních emisí prachových částic a zároveň může zpřísnit stávající nebo stanovit další podmínky provozu. V některých případech může po dohodě s provozovatelem snížit hodnotu emisního stropu až na 50 procent výše průměrné roční hodnoty.

"Novela dává především krajům efektivní nástroj, kterým mohou bojovat se špatnou kvalitou ovzduší způsobenou především průmyslovými zdroji znečištění. Zákon tak pomůže především Moravskoslezskému kraji, který patří k nejpostiženějším regionům," řekl ministr Bursík.

Znečištění ovzduší prachovými částicemi, které mají prokazatelný negativní vliv na lidské zdraví, bohužel v České republice v posledních letech neklesá, ale naopak roste. Problém přetrvává v některých oblastech země, především na Ostravsku, Karvinsku, v Ústeckém kraji, v Praze a Brně, kde dochází k pravidelnému překračování imisních limitů těchto částic. V letech 2005 a 2006 docházelo k překračování platných imisních limitů pro ochranu zdraví plošně prakticky v celé republice. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007 sice ukázala snížení plochy těchto území, ovšem toto dílčí zlepšení lze připsat téměř výhradně díky příznivějším povětrnostním podmínkám.

Nejvýznamnějšími zdroji prachových částic jsou kromě dopravy a spalovacích zdrojů také průmysloví znečišťovatelé (nevztahuje se na energetické zdroje, např. teplárny). Ačkoli většina z nich splňuje zákonné emisní limity, dochází v řadě oblastí k překračování imisních limitů stanovených pro ochranu lidského zdraví, například kvůli husté koncentraci znečišťujících podniků v daném regionu. Dnes schválená novela řeší právě ty zdroje, jejichž prachové emise přesahují 30 tun ročně. Například v Moravskoslezském kraji se právě ony podílely na celkových emisích prachových částic v roce 2006 z celé třetiny.

Nástroje pro řešení ostatních kategorií zdrojů znečišťování a znečišťujících látek budou obsahem připravovaného nového zákona o ochraně ovzduší, který Ministerstvo životního prostředí dokončí ještě v tomto roce.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, redigováno


Zdroj: Mzp.cz (31.10.2008, Poslanci schválili novelu, která zásadně pomůže lidem z oblastí se znečištěným ovzduším)