WWF: Klimatické změny jsou rychlejší, než předpovídala zpráva IPCC

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 20.10.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008100007

Globální oteplování postupuje svižnějším tempem, než klimatologové předpovídali. Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která byla zveřejněna v roce 2007, v určitých oblastech zaostává za realitou. Vyplývá to z nové souhrnné studie Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). Například nové odhady vzestupu mořské hladiny jsou oproti prognóze IPCC více než dvojnásobné. Navíc se zdá, že už byly překročeny některé kritické body v klimatickém systému, čemuž nasvědčuje i to, že tání mořského ledu na severní polokouli probíhá nečekaně velkou rychlostí. To by samo o sobě mohlo vést k náhlé a prudké změně podnebí. Pravděpodobnost takového vývoje je poměrně vysoká. Lidstvo by mělo na tyto poznatky reagovat a urychleně přijmout závazky k omezení emisí skleníkových plynů.

WWF "Je jasné, že změna podnebí má už nyní větší dopad, než většina vědců předpokládala, takže je životně důležité, aby mezinárodní reakce a adaptační opatření byly rychlejší a ambicióznější," prohlásil Jean-Pascal van Ypersele, místopředseda IPCC a profesor klimatologie a enviromentálních věd na belgické Katolické univerzitě v Lovani. "Poslední zpráva IPCC ukázala, že teď máme větší důvod ke znepokojení a EU by to mělo přimět k tomu, aby si stanovila nižší teplotní limit než 2 stupně Celsia, který schválila v roce 1996. Avšak dokonce i k tomuto plánu říkáme, že je do roku 2020 nutné redukovat emise o 25 až 40 procent. Omezení o 20 procent není dostatečné."

"Změna klimatu je velkou výzvou pro budoucnost lidstva a životního prostředí a tento souhrn ukazuje, jak je kriticky důležité, aby ministři životního prostředí diskutující o legislativě EU ke změně klimatu odsouhlasili silný klimaticko-energetický balíček," dodala Dr. Tina Tinová, expertka na klima a autorka souhrnného textu. "Pokud chce EU dostát své vůdčí roli při rozhovorech OSN v Kodani příští rok a pokud chce pomoci zajistit přijetí přesvědčivé globální dohody o řešení klimatických změn po roce 2012, tak se musí přestat vyhýbat svým povinnostem a zavázat se ke skutečným emisním škrtům v rámci Evropy."

WWF vyzval EU, aby odsouhlasila snížení emisí minimálně o 30 procent do roku 2020 (oproti roku 1990). Závazek na snížení emisí o 20 procent, jenž EU přijala na jaře 2007, nestačí. Evropa by měla rovněž podpořit, a to i finančně, rozvojové státy, aby byly schopny podílet se na řešení problému klimatických změn a přizpůsobily se důsledkům, které jsou už v této chvíli nevyhnutelné.


Klimatické změny - globální problémy
Klimatické změny - Evropa
-> Climate Change: faster, stronger, sooner (Klimatická změna: rychlejší, silnější, dříve) - pdf, 1.64 MB


Zdroj: WWF (20.10.2008, The heat is on - climate change gathers pace faster than scientists...)