V kyselejších oceánech se zvuk šíří snadněji

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 04.10.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008100001

Významná část emisí oxidu uhličitého končí v oceánech. Od začátku průmyslové revoluce oceány absorbovaly odhadem asi 150 miliard tun CO2 z antropogenních zdrojů, což vedlo ke zvýšení kyselosti mořské vody o 30 procent. Změny chemických vlastností vody se mimo jiné projevují i snadnějším šířením zvukových vln. Jak nyní upozornili experti z kalifornského výzkumného institutu Monteray Bay Aquarium Research Institute (MBARI), zvýšená hlučnost dělá potíže některým druhům mořských savců. Zpráva se objevila 1. října 2008 v odborném časopise Geophysical Research Letters.

Monteray Bay Aquarium Research Institute - MBARI Konzervativní scénáře Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) předpokládají, že do poloviny tohoto století klesne pH mořské vody ze současné průměrné hodnoty 8,1 na hodnotu 7,9. To je o 0,3 pH méně než před dvěma stoletími. Pokud se tato předpověd naplní, projeví se okyselení mimo jiné tím, že se zvuk v oceánech bude šířit do větší vzdálenosti - podle americké studie bude pronikat až o 70 procent dál než nyní a o 80 procent dál, než na začátku 19. století.

Čím je voda kyselejší, tím méně zvuků o nízké a střední frekvenci je vodou absorbováno. Podle propočtů autorů studie bude mít okyselování největší dopad na zvuky v pásmu do 3 tisíc hertzů (kmitů za sekundu), kam patří i zvuky o velmi nízkých frekvencích, které používají mořští savci. Snadnější přenos zvukových vln už sice na jednu stranu delfínům a velrybám umožňuje komunikovat na větší vzdálenosti, ale současně stoupá celkový šum. Navíc kvůli rozmanitým lidským aktivitám se v posledních padesáti letech hlučnost oceánů prudce zvýšila.

I když neexistují žádné dlouhodobé záznamy dokládající šíření zvuku ve světových oceánech, vědci připomněli, že výzkum uskutečněný mezi roky 1960 a 2000 při pobřeží Kalifornie ukázal výrazný nárůst hlučnosti. Tak zvýšený hluk nemůže být uspokojivě vysvětlen žádnými známými faktory, jako je lodní provoz nebo vítr.

"Vody při hladině oceánu teď procházejí mimořádnými změnami svého základního chemického složení a to rychlostí, jakou Země nezažila po miliony let," konstatovali autoři studie. "A důsledky nejsou pociťovány jen na biologické úrovni, ale dotýkají se o i základních geofyzikálních vlastností včetně akustiky oceánu."


Kyselost (pH) oceánu


Obrázek k článku Okyselování oceánů napomáhá šíření zvukových vln.

Ilustrace: David Fierstein, MBARI


Zdroje:
- AGU (29.09.2008, Oceans to get noisier as they become more acidic)
- MBARI (29.09.2008, Cranking up the volume - Sounds travel farther underwater as world's...)
- EkoList.cz (02.10.2008, Vedlejší efekt klimatických změn: oceány jsou hlučnější)