Evropa se musí intenzivně připravovat na dopady klimatických změn

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 30.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090020

Evropa se musí začít velmi intenzivně věnovat tzv. adaptačním opatřením, tedy těm, která pomohou Evropanům vyrovnat se s reálnými dopady klimatických změn. Vyplývá to ze zprávy, kterou 29. září zveřejnila Evropská agentura životního prostředí (EEA). Rostoucí teploty, významné změny srážkových úhrnů, růst mořské hladiny, intenzivnější a častější extrémní klimatické jevy (vichřice, přívalové deště, sucha apod.) a tající horské i arktické ledovce - to jsou dopady, se kterými se Evropané budou muset naučit žít a vyrovnávat.

EEA "Zpráva je jasným potvrzením toho, co si uvědomujeme a nač upozorňujeme už řadu měsíců - kromě opatření ke snižování skleníkových emisí se musíme začít okamžitě připravovat na to, co klimatické změny způsobí," řekl ministr životního prostředí Martin Bursík.

"To není jen příprava na budoucnost, řadu z dopadů pociťujeme už dnes - ať už jde o velmi nevyrovnané úhrny srážek, časté orkány nebo přívalové deště a naopak dlouhotrvající sucha."

Zpráva EEA je založena na čtyřech desítkách základních indikátorů, jako jsou pozorované i prognózované změny, zvýšené riziko záplav i suchých období, ztráta přírodní rozmanitosti (biodiverzity), rizika pro lidské zdraví i hrozící ekonomické ztráty v energetice, dopravě, zemědělství, lesnictví i turismu.

Podle zprávy patří k nejohroženějším regionům horské a pobřežní oblasti, obzvláště Středomoří a arktická část Evropy. Zpráva ale konstatuje, že negativními dopady klimatických změn jsou ohrožené prakticky všechny evropské regiony. "Zpráva ukazuje zcela jasně, že mnohé regiony a hospodářské sektory napříč Evropou jsou ohrožené dopady změn klimatu. Adaptační opatření jsou přitom teprve v počátcích. Práce na nich musíme jednoznačně zintenzívnit a zlepšit vzájemnou výměnu informací o datech, efektivitě i nákladech," řekla při publikaci zprávy výkonná ředitelka EEA Jacqueline McGlade.

Evropská komise na začátku roku 2009 zveřejní sdělení k adaptacím, což je základ budoucí celoevropské strategie adaptace na změny klimatu. "My ještě na podzim zveřejníme novou klimatickou politiku České republiky. Ta se bude orientovat právě tímto směrem - vedle potenciálu úspor skleníkových plynů se zaměřujeme právě na to, co musíme v Česku udělat, abychom se na důsledky klimatických změn připravili a škody byly co nejnižší," vysvětlil Martin Bursík. Adaptace na dopady změn klimatu budou jedním z hlavních témat neformálního zasedání ministrů životního prostředí v červnu 2009 během českého předsednictví v Radě EU. Data obsažená ve zprávě představují cenný zdroj informací pro toto i další jednání v příštím roce.


Kompletní zprávu ke stažení najdete zde.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


Zdroj: Mzp.cz (29.09.2008, Evropa se musí intenzivně připravovat na dopady klimatických změn, říká EEA)