Ledu v Arktidě začalo přibývat, jednoletého ledu je více než loni

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 27.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090016

23. září 2008 pokrývalo Arktický oceán 4,59 milionu kilometrů čtverečních ledu, o 77 tisíc km2 více než 12. září, kdy byla rozloha zalednění v tomto roce nejmenší (4,52 mil. km2). Můžeme konstatovat, že letní sezónu přečkalo více jednoletého ledu, než je obvyklé. Povětrnostní podmínky byly jiné než loni, léto bylo celkově chladnější a ani rekordně velký srpnový úbytek nemohl situaci zvrátit. Navíc velká část jednoletého ledu se nachází ve vyšších zeměpisných šířkách, dokonce i přímo na geografickém severním pólu, přičemž absorbce sluneční energie je v těchto místech menší.


Stáří ledu na konci období tání v roce 2007 a 2008.

Meziroční sovnání stáří mořského ledu, stav k druhému týdnu měsíce září. Do zimního období vstupuje letos Arktida s menším množstvím víceletého ledu a větším množstvím jednoletého ledu.


Směr pohybu mořského ledu v srpnu 2007 a 2008 - měsíční průměr.

V roce 2007 hnal silný vítr ledové kry ke kanadskému a grónskému pobřeží. Letos byly podmínky jiné a led nebyl koncentrován na jedno místo. To společně s nižsími teplotami rozhodlo o větší rozloze zalednění. Směr pohybu mořského ledu v měsíci srpnu je naznačen šipkami.


Rozloha mořského ledu v Arktidě, grafické srovnání s dlouhodobým průměrem a rokem 2007.

Rozloha mořského ledu v Arktidě, grafické srovnání s dlouhodobým průměrem a rokem 2007.


Zdroj: NSIDC