WWF: Objem mořského ledu v Arktidě byl letos nejmenší v historii

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 23.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090012

Rozloha mořského ledu v Arktickém oceánu byla letos v létě větší než minulý rok, to však zřejmě neplatí o jeho objemu. "Když do výsledku započítáte menší tloušťku ledu, tak je pravděpodobné, že je ledu v Arktidě celkově méně než v kterémkoli jiném roce od začátku monitorování," řekl Dr. Martin Sommerkorn, ekolog ze Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). "Tohle je také první rok, kdy se otevřela severozápadní cesta nad Severní Amerikou i severovýchodní cesta nad Ruskem." Ledová pokrývka Arktidy je rok od roku mladší a tenčí. Oblast pokrytá minimálně pětiletým ledem se mezi lety 1985 a 2007 zmenšila o 56 procent. Nejstarší led prakticky úplně zmizel. "Katastrofální sestupný trend tedy pokračuje," dodal Sommerkorn.

WWF "Jsou zde už signály, že druhy jako lední medvědi pociťují negativní dopady klimatických změn, které narušují ledovou plochu, na níž oni spoléhají. Tyto změny se také týkají arktických národů, jejichž tradiční způsob obživy je závislý na zdravých ekosystémech," pokračoval Sommerkorn.

"Trend tání arktického led je také varováním pro zbytek světa. Arktida je klíčovým faktorem pro stabilizaci globálního klimatu. Arktický led je jako zrcadlo odrážející sluneční teplo zpět do vesmíru. Jak se led ztrácí, arktické vody absorbují více tepla a podporují globální oteplování."

"Oteplování Arktidy povede brzy v některých lokalitách k úniku skleníkových plynů, které byly dosud uzavřeny v trvale zmrzlé půdě. To znamená, že na globální prostředí tam budou působit dvě silně zpětné vazby. Tohle tedy není jen problém Arktidy, je to problém celého světa a vyžaduje to od nás odpověď na celosvětové úrovni."

"Vlády světa v současné době vyjednávají o nové dohodě o klimatu, jež by měla nabýt účinnosti v roce 2013, kdy skončí první fáze Kjótského protokolu. Vlády musejí tyto rozhovory urychlit a na konferenci OSN v Kodani v prosinci 2009 musejí vyjádřit s novou dohodou souhlas," dodal na závěr Dr. Sommerkorn.


Zdroj: WWF (15.09.2008, Arctic sea ice at lowest level ever)