Nová zpráva odhaluje skutečnou cenu biopaliv v Latinské Americe

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Potravinová krize, biopaliva, Vydáno dne: 17.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090010

Nová zpráva Friends of the Earth (FoEI) - "Fuelling Destruction in Latin America" - analyzuje současný a plánovaný vývoj ve vícero jiho- a středoamerických zemích, které zvyšují produkci biopaliv do alarmujících čísel, aby dokázaly uspokojit domácí poptávku, jakož i narůstající poptávku po náhražkách nafty a benzínu v Evropě a USA.

Zpráva uvádí, že aktuální rozšiřování plochy určené k pěstování plodin pro biopaliva znamená nárůst odlesňování a ničení přírodních ekosystémů, nárůst počtu a intenzity konfliktů o půdu, vystěhovávání venkovského obyvatelstva, špatné pracovní podmínky a znečisťování životního prostředí.

Paul de Clerk, koordinátor kampaně zaměřené na problematiku nadnárodních společností, FoEI, řekl:

Friends of the Earth - Fuelling Destruction in Latin America "Pěstování biopaliv v Latinské Americe na velké rozloze je neudržitelné a nepomáha ani běžným lidem, ani životnímu prostředí. Víc biopaliv znamená, že zemědělské koncerny, finanční spekulanti a velcí vlastníci půdy budou vytvářet obrovské zisky, které v konečném důsledku zaplatí lidé a životní prostředí."

Zpráva dokazuje, že:
Prakticky veškerý rozvoj směřuje do obrovských intenzifikovaných monokultur plodin, které jsou závislé na chemických pesticidech a hnojivech stejně jako na častém zavlažování. Takové plantáže mnohdy vytlačují jiné zemědělské aktivity do citlivějších území, jako jsou například dešťové pralesy a savany, což vede k masivnímu odlesňování a ohrožování biodiverzity.

Pracovní podmínky jsou nezřídka velmi špatné, podobné modernímu otroctví a dětská práce je ješte stále v mnoha zemích běžnou záležitostí. Spekulace tlačí ceny půdy nahoru a existují důkazy, že produkce biopaliv nahrazuje produkci potravin pro místní obyvatele.

Venkovské komunity jsou přemisťovány, aby vytvořily místo pro plantáže. Jako součást tohoto procesu vznikají konflikty ohledně práv na půdu, kterých neustále přibývá. S rozvojem biopaliv v Latinské Americe se rozvíjí politika postavená na nízké úrovni transparentnosti a demokracie, kde neexistuje prakticky žádný systém územního plánování, kde je vládní systém velmi slabě kontrolovaný a kontrolovatelný a v některých případech je součástí procesu i násilí prostřednictvím různých polovojenských skupin.

Úzké kontakty mezi obchodem a politiky vedou k tomu, že vlády zavádějí politiku mimořádně atraktivní pro agrobyznys - ve formě daňových úlev, práv na půdu a potřebné infrastruktury. Tato úzká propojení znamenají taktéž konflikty zájmů a korupci, přičemž vlády zavírají oči před ilegálními aktivitami vlastníků půdy a výrobců.

Velcí výrobci, obchodníci a investoři zvyšují svoje zisky díky narůstajícím prodejům zemědělských komodit, růstu zemědělských vstupů a díky ziskům ze spekulací s půdou. Jak odhaluje tato zpráva, nadnárodní společnosti jsou stále víc a víc zapojené do agrobyznysu v zemích Jižní a Střední Ameriky.

Paul de Clerck, koordinátor kampaně, pokračuje: "Produkce biopaliv narůstá zejména díky nezdravé poptávce po plodinách pro automobilová paliva v Evropě a Severní Americe. Biopaliva nejsou řešením našich klimatických nebo energetických problémů, ale, jak vyplývá z výsledků zprávy "Fuelling Destruction in Latin America", ještě více zvyšují už existující sociální a environmentální problémy, stejně jako problémy dodržování lidských práv v rozvojových zemích.

"Sociální a environmentální problémy by se po odsouhlasení závazných cílů pro biopaliva v EU zhoršily. Expanze velkoplošného pěstování biopaliv není trvale udržitelná. Vzrůstající poptávka EU po biopalivech není pro klima a energetickou krizi řešením: řešením je klesající spotřeba a úspory energie," řekla Lucia Ortiz, koordinátorka Friends of the Earth, Brazílie.


Andrej Devečka
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Slovensko
http://www.cepta.sk/

Zdroje:
- Econnect (15.09.2008, Nová správa odhaľuje skutočnú cenu biopalív v Latinskej Amerike)
- FoEI (10.09.2008, Real Price of Agrofuels Revealed)
- FoEI (09/2008, Fuelling Destruction in Latin America, pdf soubor)