Plocha mořského ledu v Arktidě dosáhla minima - 4,52 milionů km2

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 16.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090009

12. září 2008 poklesla rozloha mořského ledu v Arktidě na své letošní minimum - 4,52 milionů kilometrů čtverečních. Tato hodnota je sice hluboce podprůměrná - oproti průměru let 1979 až 2000 je o 2,24 milionů km2 nižší, avšak ve srovnání s loňským rekordem (z 16. září 2007) je větší o 390 tisíc km2. I když před začátkem letní sezóny zaznívaly hlasy, které očekávaly mnohem dramatičtější úbytek a nevylučovaly ani možnost úplného rozpuštění ledového pokryvu, nestalo se tak. Léto za polárním kruhem bylo totiž celkově chladnější než v roce 2007. Zejména ztráty ledu v centrální části Arktidy byly menší. Faktem nicméně zůstává, že zalednění ustoupilo na druhou nejnižší úroveň v novodobé historii.

Zdroj: NSIDC