Rozloha šelfových ledovců v Kanadě se snížila o čtvrtinu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 03.09.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090002

Markhamův šelfový ledovec, jeden z pěti posledních na severu Kanady, se rozpadl. Z kompaktního tělesa rozprostírajícího se na 50 kilometrech čtverečních se během července a srpna stalo množství volně plujících ker unášených mořskými proudy. Je pravděpodobné, že stejný osud čeká v nejbližších letech i ostatní šelfové ledovce v oblasti. Jejich celková rozloha letos v létě poklesla o 214 km2 (23 procent).

Trhliny v západní polovině Ward Huntova šelfového ledovce.
Trhliny v západní polovině Ward Huntova šelfového ledovce.
První zprávy o rozpadu ledovců u Ellesmerova ostrova v Kanadě se ve sdělovacíh prostředcích objevily koncem července. Čtenáři Gnosis9.net si o tom mohli přečíst v článku "Od Ward Huntova šelfového ledovce v Kanadě se oddělily dvě obří kry". Experti sice přepovídali další tání, nicméně tak razantní ztrátu nikdo z nich nečekal.

Části Markhamova šelfového ledovce se od ostrova oddělily na přelomu července a srpna. Brzy po té se odštěpil i velký kus (60 procent) Searsonova šelfového ledovce, přičemž vznikly dvě obrovské ledové kry, dohromady o rozloze 122 km2. Rozpadu neunikl ani Ward Huntův šelfový ledovec, jehož plocha se zredukovala o 42 km2.

"To, co se děje, podtrhuje rychlost změn v Arktidě," prohlásil Derek Mueller z Trentské univerzity v Ontariu. "Tyto změny jsou v současném podnebí nevratné a naznačují, že přestaly platit enviromentální podmínky, které tyto šelfové ledovce udržovaly v rovnováze po celá tisíciletí."

"Změny jsou masivní a znepokojující," dodal Warwick Vincent, ředitel Centra pro severské studie při Lavalově univerzitě v Quebecu. "Šelfové ledovce jsou tvořeny nejsilnějším a nejstarším arktickým mořským ledem. Míra jeho ztráty v této sezóně je závažná. Unikátní ekosystémy, které na tomto ledu závisejí, jsou na pokraji zániku."

"Dezintegrace šelfových ledovců byla usnadněna rychlým úbytkem mořského ledu a abnomálně vysokými teplotami vzduchu," poznamenal Luke Copland z univerzity v Ottawě. "Z nových rozsáhlých puklin ve zbytku Ward Huntova šelfového ledovce usuzujeme, že rozpad bude v dalších letech pokračovat."

Šelfové ledovce v prostoru Ellesmerova ostrova sestávají z ledu starého až 4,5 tisíce let. Jeho mocnost dosahuje maximálně čtyřiceti metrů. Tyto parametry jej výrazně odlišují od běžného mořského ledu. V minulém století, především pak při náhlém oteplení ve 30. a 40. letech, zaniklo přes devadesát procent kanadských šelfových ledovců. Do té doby šlo o jeden jediný celistvý útvar velký 8.900 km2. Další výrazné tání začalo v roce 2002. Současné teploty jsou nejvyšší od počátku měření.

"Důležité změny pozorujeme v této oblasti od roku 2002. Rostoucí teploty, jichž jsme dnes svědky, jsou všeobecně spojovány s antropogenní změnou klimatu," řekl Mueller. "Takže pokud je to přirozený klimatický cyklus, kdo zahnal tyto šelfové ledovce na okraj příslovečného srázu, tak lidé jsou tím, kdo do nich v kritickou chvíli strčil."


Rozpad Merkhamova šelfového ledovce v létě 2008.


Mapy šelfových ledovců v Kanadě, meziroční srovnání (srpen 2007 a 2008). Zelenou čárou je vyznačena hranice Národního parku Quttinirpaaq.
Mapy šelfových ledovců v Kanadě, meziroční srovnání (srpen 2007 a 2008). Zelenou čárou je vyznačena hranice Národního parku Quttinirpaaq.


Zdroje:
- Trent University (03.09.2008, Trent’s Polar Expert Reports Massive Ice Shelf Loss During Summer...)
- Trent University (Derek Mueller: Summer 2008 loss of Arctic ice shelves)
- Reuters (03.09.2008, Massive Arctic ice shelf breaks away)
- Canada.com (02.09.2008, Ellesmere Island loses huge ice shelf)