Tání ledovců v Grónsku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 30.08.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008080014

Grónské ledovce, které odvádějí led z pevninského příkrovu, se zmenšují. Ve dvou největších se nedávno objevily velké trhliny. Z Petermannova ledovce na severu ostrova se mezi 10. a 24. červencem odlomil kus ledu o rozloze 29 kilometrů čtverečních. V příštím roce hrozí kvůli puklinám odštěpení kry velké 147 až 160 km2, což by znamenalo ztrátu jedné třetiny ledového jazyka. Čelo ledovce Jakobshavn na západním pobřeží se v srpnu posunulo o další kilometry hlouběji do vnitrozemí. Současná pozice nemá zřejmě v posledních 4 až 8 tisíciletích obdoby. Po vyhodnocení satelitních záběrů to oznámili vědci z Byrdova polárního výzkumného centra (Byrd Polar Research Center, BPRC) při státní univerzitě v Ohiu.

Plovoucí část Petermannova ledovce je přes 80 kilometrů dlouhá a 16 kilometrů široká. V letech 2000 až 2001 se od ní odlomily ledové kry o velikosti 86,8 km2. Letos v červenci měl odštěpený blok ledu 29 km2.

"Snímky hovoří samy za sebe," řekl glaciolog Jason Box z univerzity v Ohiu. "Tato puklina se zvětšuje a posouvá se stále blíž a blíž k čelu ledovce. Je jen otázkou času, kdy se odlomí mnohem větší díl. Je to bezprostřední hrozba."

Vědci z Byrdova centra považují za hlavní příčinu změn globální oteplování. Názory odborníků však nejsou jednotné.

"Jelikož vidíme, že k výskytu tohoto jevu dochází stále severněji - a Petermannův ledovec je jeden z nejsevernějších - tak to nepochybně přispívá k našemu znepokojení," souhlasil s převládajícím postojem Waleed Abdalati z univerzity v Coloradu. "Ledovec Jakobshavn může ustoupit o celé míle a neexistuje žádný reálný mechanimus, který by to dokázal zastavit."

"Je to bezesporu velká událost," prohlásil Jay Zwally z NASA. "Je to signál. Avšak my nevíme, co tento signál znamená. Je příliš brzy na to, abychom řekli, že za to určitě může globální oteplování."

"Trhlina není důvodem k poplachu. Řekl bych, že je to normální," komentoval situaci Konrad Steffen, profesor na univerzitě v Coloradu, který v minulosti Petermannův ledovec zkoumal.

Důležitou okolností je fakt, že také ostatní ledovce v Grónsku ustupují. Od plovoucího okraje Jakobshavnu se mezi lety 2001 a 2005 oddělily bloky ledu velké 94 km2. Letos se čelo ledovce Jakobshavn opět posunulo, když mezi 8. a 15. srpnem ztratilo 14 km2. Sousední ledovec Sermeq Avannarleq během léta přišel o více než 5 km2.
Srovnání satelitních snímků Petermannova ledovce z 28. června, 8. července a 25. července 2008. Ledová kra o rozloze 29 km2 se odpoutala mezi 10. a 24. červencem.
-> vyšší rozlišení (3,04 MB)
-> animace (330 kB)
-> srovnání současného okraje ledovce se stavem v září 2007 (668 kB)

VLEVO: Satelitní fotografie Petermannova ledovce z 25. července 2008. Na první pohled je vidět místo, odkud se ledová kra odlomila, rozeznatelná je i trhlina v ledovci.
VPRAVO: V letech 2000 až 2008 se čelo ledovce Jakobshavn posouvalo stále hlouběji do vnitrozemí.
-> vyšší rozlišení (1,62 MB)
-> animace (535 kB)Zdroje:
- Ohio State University (08/2008, Satellite Images Show Continued Breakup Of Two Of Greenland's Largest Glaciers, Predict Disintegration In Near Future)
- Ohio State University (27.08.2008, Sermeq Avannarleq retreats)
- AOL News (22.08.2008, Greenland Glacier Shows Giant New Crack)