Mořský led v Arktidě, stav k 26. srpnu 2008

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 28.08.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008080013

26. srpna 2008 poklesla rozloha mořského ledu pod minimum z roku 2005 (5,32 milionů km2), které bylo druhé nejnižší od počátku měření. Arktidu pokrývalo 5,26 milionů km2 mořského ledu, což je o 2,06 milionů km2 méně než na začátku měsíce. Led ubývá velmi rychle a během krátké doby by se mohl propadnout pod loňskou úroveň. Nejmasivnější tání bylo zaznamenáno v Čukotském a Východosibiřském moři.

Rozloha mořského ledu v Arktidě, stav k 26. srpnu 2008 - mapa.

Oranžová linie ukazuje průměrný rozsah zalednění v tento den (26.8.) v letech 1979-2000.


Rozloha mořského ledu v Arktidě, stav k 26. srpnu 2008.


Zdroj: NSIDC (Arctic Sea Ice News & Analysis)