Zpráva FAO: Degradace půd je na vzestupu

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 19.07.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008070008

Podle poslední studie organizace FAO (Food and Agricultural Organization) dochází k intenzivnější degradaci půd v mnohých oblastech světa. Vědci k studii využili hlavně satelitní údaje za posledních 20 roků. Podle jejich zjištění degradace půd postihuje asi 20 procent všech obdělávaných půd, 20 procent lesů a 10 procent travnatých porostů. Asi 1,5 miliardy lidí je dnes přímo závislých na degradovaných půdách. Dobrou zprávou je, že existují půdy, které jsou obhospodařované trvale udržitelným způsobem (19 procent) a některé půdy ukazují známky zvýšení kvality a produktivity (10 procent lesů a 19 procent travnatých porostů).

Hlavní závěry zprávy FAO:
  1. Degradace půd je globální a rozvojový problém. Jsou potřebné kvantitativní údaje na podporu vhodných opatření pro zabezpečení dostatku potravy a vody, ekonomický rozvoj, environmentální integritu a ochranu přírodních zdrojů.

  2. Degradace půdy je definována jako dlouhodobý úpadek fungování ekosystému a jeho produktivity a měří se tzv. primární produktivitou (nebo množstvím vytvořené biomasy). Když tato produktivita roste (při odpočítání klimatických faktorů), tak se stav daného ekosystému zlepšuje, když klesá, jeho stav sa zhoršuje.

  3. Degradace půd je kumulativní problém - je to globální záležitost. V roce 1991 výsledky ukázaly, že asi 15 procent všech půd bylo degradovaných, dnes je to už 24 procent. To naznačuje, že za posledních 20 roků postihla degradace půd i nové oblasti. Navíc v minulosti postižené půdy stále vykazují velmi nízkou produktivitu.

  4. Satelitní snímky ukazují celkový pokles produktivity půd - celkově 24 procent všech půd. Nejvíce degradované půdy jsou hlavně v oblasti Afriky jižně od rovníku, v jihovýchodní Asii a jižní Číně, Severní Austrálii, v pampách (jihoamerických stepích) a v rozsáhlých oblastech boreálního lesa (tajgy) na Sibiři a v severní Americe.

  5. Téměř 20 procent z degradovaných půd představují zemědělské půdy - což je více než 20 procent ze všech člověkem obdělávaných oblastí; dále 24 procent představují listnaté lesy, 19 procent jehličnaté lesy a 20-25 procent pastviny.

  6. Asi 16 procent všech půd ukazuje nárůst v primární produktivitě po korekci na vliv podnebí. Z toho představují asi 18 procent zemědělské půdy, 23 procent lesy a 43 procent pastviny.

  7. Neexistuje zjevná souvislost s typem půdy a terénem, degradaci půd určuje především způsob obhospodařování.

  8. Asi 1,5 miliardy lidí přímo závisí na půdách, které sa vyskytují v oblasti degradace půd. Není souvislost mezi degradací půdy a hustotou venkovského obyvatelstva, je však potřebná detailnejší analýza historie využívání krajiny na to, aby mohli být určeny hlavní sociální a ekonomické faktory, které hrají úlohu při degradaci půd.


Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (12.07.2008, Správa FAO: Degradácia pôd je na vzostupe)