Hansen: List predstaviteľom G8

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 14.07.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008070005

Pokiaľ lídri G8 dospejú k záveru, že koncept zastavenia všetkých emisií z uhoľných tovární a zároveň zabezpečenie, aby nekonvenčné zásoby fosílnych palív zostali v zemi, alebo boli používané iba s nulovými emisiami skleníkových plynov do atmosféry, je príliš nepohodlný, potom by v tom prípade mali obetovať chvíľku času a napísať list pre budúce generácie.

V tomto liste by mali vysvetliť, že si uvedomili svoje zlyhanie, aby uskutočnili tieto nevyhnutné opatrenia. Budúcim generáciám by mali oznámiť, že im zanechávajú svet s otepľujúcimi oceánmi, rozpadávajúcimi sa ľadovcami a vymierajúcimi živočíšnymi druhmi, ale že jednoducho nebolo možné uskutočniť potrebné zmeny v energetickom systéme a odporovať obchodným záujmom, ktoré nariaďujú spálenie každého dostupného kúska fosílnych palív. Napísaním takéhoto listu by prinajmenšom dosiahli presný opis svojej úlohy v histórii.

S úctou,

James E Hansen


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (13.07.2008, Hansen: List predstaviteľom G8)