Rostliny v západní Evropě se kvůli oteplování stěhují do větších výšek

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 08.07.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008070002

S postupujícím oteplováním se většina rostlin v západní Evropě stěhuje do míst s vyšší nadmořskou výškou. Potvrdil to výzkum francouzských vědců, kteří porovnali údaje o výskytu 171 lesních druhů rostlin v letech 1905 až 1980 a 1986 až 2005. Autoři studie zveřejněné v časopise Science konstatovali, že se rostliny od počátku 20. století posouvaly v průměru o 29 výškových metrů za 10 let, nejrychleji stoupaly mezi roky 1971 a 1993 - o 65 metrů za dekádu. Ne všechny však mají namířeno do vyšších poloh. Z celkového počtu se 118 druhů pohybovalo nahoru a 53 dolů.

Les Rostliny zahrnuté do studie patří v západní Evropě mezi hojné druhy rostoucí v lesích od nížin až do hor. Za posledních 20 let se na kontinentu oteplilo o několik desetin stupně, nejvíce o jeden stupeň Celsia v Alpách.

"Je to poprvé, co se prokázalo, že změna klimatu už měla významný dopad na rostlinné druhy," řekl vedoucí výzkumného týmu profesor Jonathan Lenoir z francouzského institutu AgroParisTech. "Tuto práci umožnily dvě rozsáhlé a dlouhodobě vedené databáze, které zachytily výskyt lesních druhů od roku 1905. Soustředili jsme se na 171 druhů běžně se vyskytujících ve francouzských horách u Středozemního moře, na lesní ekosystémy v nadmořské výšce od 0 do 2600 metrů. Zjistili jsme podstatné změny - ústup do vyšších nadmořských výšek rychlostí 29 metrů za dekádu. Ze 171 druhů se většina stěhuje výše, aby obnovila teplotní podmínky optimální pro svůj vývoj a reprodukci."

"Vyhodnocením změn optimální nadmořské výšky u tak velkého množství nejrůznějších druhů získáme skutečný náhled na to, jak temperátní ekosystém reguje na změnu podnebí," pokračoval Lenoir.

Spoluautor studie Jean-Claude Gegout z AgroParisTech vysvětlil, že různé druhy rostlin reagují na teplotní změny různě. "U dlouhověkých rostlin, jako jsou stromy a keře, nedošlo k žádné významnější změně, ovšem u krátce žijících druhů, jako jsou byliny, byl zaznamenán výrazný posun směrem do vyšších míst. U bylin, jež mají krátký životní cyklus, se v průběhu desetiletí vystřídá několik generací, což jim dovoluje rychlejší transport semen. Oproti tomu u stromů přejde během stejné doby jedna nebo dvě generace, což zřejmě ovlivňuje i jejich schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám," uvedl Gegout.

Pro dřeviny je tak globální oteplování větší hrozbou než pro byliny a trávy, shrnul svou úvahu Gegout. "To může způsobit závažné změny ve složení a struktuře rostlinných společenstev i živočišných druhů, které jsou na nich závislé."

"Problém je, že se některé druhy pohybují rychleji než jiné, skladba celých rostlinných společenstev se tak podstatně změní," přitakal Lenoir. "Zatím si nikdo nemůže být jistý tím, jaké to bude mít širší následky."

"Jedním z nejznepokojivějších důsledků je, že plevelné druhy se mohou s oteplováním vypořádat nejlépe, kdežto pomalu rostoucí stromy nebudou schopny přemisťovat se za svými upřednostňovanými teplotami," poznamenal Alistair Jump z univerzity v Yorku. "To u stromů zvyšuje riziko oslabování a populačního poklesu, což by nakonec mohlo vést až k jejich vyhynutí."


Zdroje:
- Science (27.06.2008, A Significant Upward Shift in Plant Species Optimum Elevation During...)
- BBC News (27.06.2008, Warming world sends plants uphill)
- New Scientist (26.06.2008, Climate race separates the weeds from the trees)
- AAAS (26.06.2008, Driven by Warming, Plants in Western Europe are Climbing to Higher Altitudes)
- AgroParisTech (27.06.2008, Les plantes migrent en altitude en réponse au réchauffement...)
- Ecomonitor (03.07.2008, BBC: Změny klimatu nutí rostliny stoupat výš)