Austrálie je na 1. místě - v krutém obchodu s hospodářskými zvířaty

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 30.06.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008060017

Austrálie vyveze ročně mořskou cestou milióny hospodářských zvířat. Cílem zvířecího putování je smrt na jatkách v severní Africe, na Blízkém Východě a v jihovýchodní Asii, ale také během strastiplné cesty. V uplynulých 50 letech zakusilo tuto nesnesitelnou přepravu přes 150 miliónů hospodářských zvířat. Ohromný stres, špatné zacházení, velké horko a sluneční žár, bolest, týrání, nemoci (nejvíce salmonelóza a zápal plic) - tohle vše zvířata na své dlouhé pouti za smrtí zažívají.

zvirata1.jpg Putují za horka, v chabě osvětlených ubikacích, 3 ovce jsou vmáčknuté na 1m2. Desítky tisíc jich ročně hyne také hladem - nedokáží žrát koncentrované granule, které pro ně mají jako krmení na lodích nebo hynou žízní. Hodně je zabito nebo zraněno při pádech a uklouznutí nebo umačkáním svými druhy. Jejich těla zůstávají v hustě přeplněné manipulační části někdy i celé týdny.

Jistě si umíme představit, podle vlastní zkušenosti, jak náročná by byla cesta v přeplněném těsném trajektu, kde za horkého slunečného počasí nefunguje přirozená ventilace či klimatizace. Předčasná smrt zvířat na lodi je pro ně spíše vysvobozením a únikem z dalšího strádání a bolesti. Utrpení a bolest je provází každou fází cesty: od chvíle kdy opustí brány své farmy až do chvíle, kdy se dostanou na konečné místo.

Zvířata, která přežijí, jsou hrubým způsobem vykládána a převážena do "dokrmovacích provozů" před svým zabitím v otřesných podmínkách. Způsob zacházení se zvířaty by byl v Austrálii ilegální a způsob jejich zabití také. Jedná se nejčastěji o halal porážku (přeříznutí krevních tepen, průdušnice a jícnu; smrt nastává po vykrvení), provedenou velmi brutálním způsobem. Obsluha na jatkách není proškolena a často zcela nevzdělaná, se zvířaty zachází brutálně; často je opomíjeno, že podříznutí musí být provedeno ostrými noži, aby se předešlo velké bolesti a došlo k rychlému vykrvení.

V roce 2006 Austrálie vyvezla 4 045 000 ovcí, 618 645 kusů dobytka, 25 353 koz. V roce 2006 uhynulo na lodích nebo těsně po vyložení 37 000 ovcí, v roce 2007 to bylo 35 000. Stovky kusů dobytka hynou po cestě, další stovky následkem nemocí, stresu, zranění a vyčerpání na pevnině po ukončení plavby.


Cílové destinace

zvirata2.jpg Cílem jsou státy, kde neexistují žádné zákony na ochranu zvířat, zvířata zde nemají žádnou ochranu (nemají ji tam ani ženy a děti, natož zvířata).

Hospodářská zvířata jsou z Austrálie vyvážena do 29 zemí, nejvíce na Blízký Východ a do Asie. Ovce směřují do Saudské Arábie, Kuvajtu, Jordánska, Bahrajnu, Ománu, Spojených Arabských Emirátů a Kataru. Většina dobytka putuje do jihovýchodní Asie, nejvíce do Indonésie a na Blízký východ. Kozy jsou posílány do Malajsie, Singapuru, Indonésie, Brunej a na Filipíny.

Přeprava ovcí na Blízký Východ může trvat 35 dní. Dobytek poslaný do jihovýchodní Asie může zažít desetidenní plavby.


Krutosti nejsou nutné - jde to i jinak

zvirata3.jpg Přitom přeprava zvířat není nutná - 80 % jatek v Austrálii s vyškoleným personálem má certifikáty pro provádění porážek halal způsobem a supermarkety na Blízkém východě prodávají i toto chlazené importované maso.

Austrálie má zavedené zákony na ochranu zvířat, má také kapacity na porážení zvířat humánním způsobem a humánním způsobem i pro zajištění požadavků muslimů: Islámští vůdci v Austrálii schválili užití elektrického omračování pro navození bezvědomí před podříznutím, čímž se redukuje utrpení zvířat.

Vývoz živých zvířat není nutný, chlazené a zmrazené maso je humánní alternativou. Zvířata mají být humánně poražena v Austrálii a to co nejblíže místu svého odchovu. Vláda premiéra Rudda musí ukončit toto týrání zvířat.


Celosvětový protest

V rámci celosvětové kampaně Handle with care - za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA - World society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech celosvětový protest proti tomuto nehumánnímu nemorálnímu obchodu Austrálie s živými tvory.

Informace o mezinárodní kampani Handle with Care: zde.

Informace o vývozu zvířat z Austrálie a protestu (včetně fotografií a filmu): zde.

Žádáme vás novináře, všechna média, zveřejňujte informace, fotografie a záběry tohoto utrpení živých tvorů. Austrálie musí cítit tlak co nejširší veřejnosti a pochopit, že úmyslné vystavování zvířat utrpení a jeho akceptace je všemi vyspělými zeměmi vnímáno jako nemorální a neetické.

Porušování morálního jednání a úcty k živým tvorům pro ekonomickou výhodnost a skupinové zájmy je neomluvitelné.


Tisková zpráva Společnosti pro zvířata - z. o. ČSOP, Dita Michaličková


Zdroje:
- Společnost pro zvířata
- Econnect (30.06.2008, Austrálie je na 1. místě - v krutém obchodu s hospodářskými zvířaty)
- Handle With Care (Gallery)