Dr. Robert Hirsch: Ropa může stát až 500 dolarů za barel

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Ropný zlom, Vydáno dne: 24.06.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008060013

Robert Hirsch je autorem vědecké zprávy z roku 2005, ve které argumentuje, že je potřebné (vhodné) připravit se na stagnaci respektive pokles světové těžby ropy nejméně 5-10 roků, v optimálním případě 15 až 20 roků dříve, než k tomu dojde. Hlavní príčinou, proč je třeba se na snižující dostupnost ropy připravit v předstihu, je dlouhý čas potřebný na vybudování nové infrastruktury a výměnu automobilové, letecké či lodní dopravy.

Ropné vrty Znamená to vybudování úplně nové sítě stanic umožňujících dobíjení elektromobilů, masivní investice do jaderné energie (například chceme-li nahradit všechnu energii, kterou nám dnes poskytují fosilní paliva, potřebovali bychom okolo 10 000 jaderných elektráren - dnes jich je na světě 411), z níž budou tyto automobily poháněné, dále podporovat rozvoj větrné (viz i zde příklad Norska) a solární energie... Ten samý Robert Hirch dnes tvrdí, že na blížící se (probíhající?) ropný zlom se svět nijak výrazně nepřipravil a cena ropy může klidně v následujících 3-5 letech stoupnut až na 500 dolarů za barel (viz video, 7 min).

500 dolarů za barel???

Podle některých by světová ekonomika (tak jak ji známe dnes) neunesla už ani cenu 300-400 dolarů za barel v důsledku sociálních nepokojů, snížení zdravotní péče, lidé by přestali chodit do práce, apod. Podle jiných není možné cenu ropy smysluplně predpovídat, podle dalších její cena klesne na 50 dolarů za barel, někteří tvrdí, že za růst cen ropy je zodpovědný klesající kurz dolaru, nedostatečná kapacita rafinérií nebo spekulanti.

Skutečnost je však taková, že globální těžba ropy se od roku 2005 prakticky nezvýšila, zatímco poptávka po ropě ano (hlavně v důsledku rychle se rozvíjejících ekonomik Číny a Indie). Jednoduchá rovnice - stagnující nabídka, zvýšená poptávka = vyšší cena. Všechny ostatní faktory, jako je klesající dolar, spekulanti na trhu, nedostatečná kapacita rafinérií či geo-politika situaci sice zhoršují, nejsou ale její hlavní příčinou. Je možné, že otevřením nových ropných polí a těžbou ropy pod mořem (off-shore drilling) je možné ještě zvyšovat globální těžbu ropy, toto množství však pravděpodobně není významné a jakékoliv dnes zahájené projekty těžby ropy (například v Arktidě) se projeví na ceně nejdříve za několik (5-10?) let. Saudská Arábie také ohlásila zvýšení denní těžby ropy asi o 500 000 barelů za den, toto množství však zdaleka není dostatečné a nevyrovná se ani poklesu těžby v Severním moři.


Uhlí není řešení

Doktor Hirsch rovněž vidí určitou možnost náhrady ropy v uhlí (více viz: Odvrácená strana ropného zlomu: renesance uhlí) - tento přístup však pouze dále zhoršuje problém klimatické změny. Jediné (smysluplné) řešení vidím v masívním nasazení jaderné, solární a větrné energie (+ v buducnu nové technologie) spojené s úsporou a efektivním využíváním energie. Více výborných informací získáte například na The Energy Blog - o blížící se energetické revoluci.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (22.06.2008, Dr. Robert Hirsch: Ropa môže stáť až 500$ za barrel?!)