NSIDC: Rozloha mořského ledu v Arktidě v květnu 2008

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 10.06.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008060002

V květnu 2008 pokrývalo Arktický oceán 13,18 milionů čtverečních kilometrů ledu, což je o 0,28 milionů km2 více než v květnu 2007, ale o 0,42 milionů km2 méně, než jaký je dlouhodobý květnový průměr (1979-2000). Ryché tempo tání vedlo k tomu, že koncem měsíce poklesla rozloha mořského ledu na přibližně stejnou úroveň jako před rokem. Průměrné povrchové teploty vzduchu byly vyšší než obvykle, na většině míst s odchylkou od +1 do +3 stupňů Celsia. Nejvíce se odchýlila teplota v Baffinově zálivu, kde bylo oproti normálu až o 6 stupňů Celsia tepleji. Aktuální zprávu o situaci za polárním kruhem vydalo americké Národní centrum pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC).

NSIDC Květen se vyznačoval vysoce promělivou atmosférickou cirkulací. V první polovině měsíce foukal vítr od východu na západ přes jižní Beaufortovo moře. V důsledku toho vznikla v blízkosti Banksova ostrova a u severozápadního pobřeží Aljašky oblast, kterou nepokrýval žádný led.

Jennifer Francisová z Rutgersovy univerzity oznámila, že zvýšení oblačnosti a obsahu vodní páry ve spodních vrstvách atmosféry v jarních měsících v posledních 30 letech jasně koreluje s ústupem zalednění u Aljašky. Na jaře má oblačnost v Arktidě účinek oteplující, v létě ochlazující.

Za připomenutí stojí skutečnost, že Arktida ztrácí trvalý led (podrobnosti v článku z 19. března 2008). Podle zjištění Todda Arbettera z National Ice Center (NIC) kleslo od poloviny 90. let množství víceletého ledu ve střední Arktidě. Většinu oceánu teď pokrývá jen tenký sezónní led, což činí Aktidu náchylnou k letnímu tání. "Tohle může být hlavní příčina rekordů v posledních letech," řekl Arbetter.

Tenký led, jenž pokrývá převážnou část Severního ledového oceánu, už vykazuje známky rozpadu. Vznikly oblasti otevřeného moře v Baffinově zálivu, u pobřeží Aljašky a u Kanadského arktického souostroví. V Baffinově zálivu začal led pukat podstatně dříve než v jiných letech a také nezaledněný prostor je mnohem větší. Tyto odkryté části oceánu absorbují více sluneční energie a napomáhají rychlejšímu tání.


Rozloha mořského ledu v Arktidě, stav k 1. červnu 2008.


Zdroj: NSIDC (03.06.2008, Arctic Sea Ice News and Analysis)