Vědecký výbor EEA je proti neuváženému upřednostňování biopaliv

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Potravinová krize, biopaliva, Vydáno dne: 15.04.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040005

Dvacetičlenný vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) zveřejnil 10. dubna zprávu, v níž se vyslovil pro zahájení nového komplexního výzkumu enviromentálních rizik a přínosů pěstování biopaliv. Zároveň doporučil pozastavit plán EU, který počítá s tím, že do roku 2020 bude podíl biopaliv v pohonných hmotách tvořit 10 procent. Avšak komisař pro životní prostředí Stavros Dimas zprávu EEA bagatelizoval a plán EU opět podpořil: "Je to dobrý záměr. Jestliže máme klauzuli o udržitelnosti, myslím, že je to naprosto v pořádku."

European Environment Agency (EEA) - Evropská agentura pro životní prostředí. Emise skleníkových plynů v silniční dopravě velmi rychle rostou, což je dáno zejména zvyšující se hustotou provozu. Žádné politické kroky nebyly zatím dostatečně účinné a stoupání emisí nezabránily.

Kvůli naléhavosti řešení hrozby klimatických změn se EU rozhodla přistoupit na jeden z plánů, jak ve střednědobém horizontu omezit emise z dopravy. V roce 2003 byla přijata směrnice o povinném přidávání biopaliv do nafty a benzínu. Od roku 2005 měl jejich podíl dosáhnout dvou procent, v roce 2010 mělo dojít k dalšímu navýšení na 5,75 procenta. V roce 2005 však většina států nebyla na splnění podmínek připravena a v této chvíli se nezdá pravděpodobné, že by mohl být splněn cíl pro rok 2010. I přesto se vrcholné orgány EU v roce 2007 usnesly, že do roku 2020 bude zastoupení motorových biopaliv desetiprocentní. Podmínkou pro uskutečnění tohoto cíle mělo být komerční rozšíření biopaliv druhé generace a jejich udržitelná produkce.

I když je nástup biopaliv pomalejší, než se předpokládalo, přesto je jejich pěstování v EU na vzestupu. Stoupá i dovoz z dalších zemí. Spolu s tím se začínají projevovat některé negativní důsledky. Asi nejvíce se hovoří o zdražování základních potravin, kde však působí více nepříznivých okolností najednou. Vědecká komise EEA nyní zhodnotila vlivy na životní prostředí a shrnula je takto:
Vědecký výbor EEA dospěl na základě svého rozboru k přesvědčení, že plán EU na zvýšení podílu biopaliv v pohonných hmotách na 10 procent je experiment, jenž by mohl mít nepředvídatelné dopady. Tento plán je neuvážený a měl by být pozastaven. Aby mohla být zaručena udržitelnost produkce, je třeba provést další výzkum a stanovit si nový, méně ambiciózní cíl.


Zdroje:
- EEA (10.04.2008, Suspend 10 percent biofuels target, says EEA's scientific advisory body)
- České noviny (13.04.2008, Vědci EU doporučili pozastavit biopaliva)